Acasă / EVENIMENT / Bisericile, controlate de pompieri

Bisericile, controlate de pompieri

SlujbaInviere01

De sfintele sărbători pascale, pompierii vor fi prezenţi în lăcaşurile de cult de pe raza judeţului. Astfel, inspectorii de prevenire din cadrul ISU Argeş au planificat o serie de controale tematice şi activităţi de informare preventivă la lăcaşurile de cult şi ansambluri mănăstireşti din judeţul Argeş. De asemenea, personalul de intervenţie va fi prezent, pe timpul desfăşurării slujbelor religioase în noaptea de Înviere, în cele mai importante lăcaşuri de cult, unde an de an s-a constatat o afluenţă mare de persoane. Pentru credincioşii creştin-ortodocşi urmează Săptămâna Mare, perioadă în care aceştia se îndreaptă în număr foarte mare către biserici, pentru a participa la slujbele specifice, iar creştinii catolici vor sărbători Paştele.

Prevenirea incendiilor
Având în vedere faptul că, în această perioadă, riscul de incendiu creşte din cauza utilizării lumânărilor, precum şi ca urmare a marilor aglomerări de persoane, aproape compacte, din interiorul bisericilor, existenţa unor cantităţi mari de materiale combustibile (mobilier, îmbrăcămintea ori părul credincioşilor, covoare şi alte decoruri), dar şi ţinând cont de dificultatea evacuării persoanelor din incinta lăcaşurilor de cult (o singură cale de acces, prezenţa unor persoane în vârstă ori suferinde, care se deplasează dificil), reprezentanţii ISU Argeş recomandă respectarea unor măsuri minime de prevenire a incendiilor:
* desfăşurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericilor, iar în situaţia în care acestea se organizează în interior, limitarea accesului credincioşilor astfel încât să nu se supraaglomereze lăcaşul de cult; * în situaţia desfăşurării slujbelor religioase în interior, se vor menţine fixate în poziţie deschisă uşile de acces/evacuare în/din biserică şi se vor îndepărta/elimina covoarele/mochetele şi mobilierul (scaune, bănci) din zona centrală a bisericilor, care nu sunt fixate ferm de pardoseală, cu excepţia celor folosite de ierarhi în cadrul slujbelor religioase: * în cazul organizării slujbelor religioase în bisericile din lemn nu se va permite aglomerarea credincioşilor în interior, deoarece aceste obiective sunt de dimensiuni mici, au căile de evacuare insuficiente şi prezintă un risc foarte mare de incendiu; * evitarea desfăşurării slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare/renovare şi interzicerea desfăşurării lor acolo sunt amplasate schele; * efectuarea, prin grija factorilor de conducere de la biserici şi mănăstiri, a unui control riguros după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de iniţiere a unui incendiu; * desemnarea, de către ierarhi, a unor persoane responsabile, cu atribuţii de supraveghere atentă pe durata desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros a activităţilor din interiorul bisericilor şi de intervenţie operativă, cu mijloace de stingere proprii la îndemână (stingătoare); * instruirea, de către preoţi, a participanţilor la slujbe asupra necesităţii păstrării calmului şi evacuării în ordine a lăcaşului de cult în cazul producerii unui incendiu; * parcarea autovehiculelor în vecinătatea bisericilor şi a mănăstirilor să se facă astfel încât să nu se blocheze sau să se diminueze gabaritele căilor de acces pentru intervenţie al autospecialelor pompierilor sau să fie împiedicat accesul la hidranţii exteriori de incendiu.

Spaţii de cazare şi colecţii muzeale
La fel, se recomandă instruirea, de către factorii de conducere şi administratorii aşezămintelor mânăstireşti, a persoanelor cazate în spaţiile proprii mânăstirilor, asupra măsurilor de prevenire care trebuie respectate şi privind modul concret de acţionare în situaţia producerii unor evenimente. De asemenea, trebuie să se asigure o permanentă şi atentă supraveghere a spaţiilor care adăpostesc valori de patrimoniu mobil, precum lăcaşurile de cult, colecţiile muzeale, depozitele de fonduri muzeale/carte rară şi atelierele de restaurare, pentru eliminarea posibilităţii de sustragere a unor obiecte de valoare/de cult şi, implicit, de recurgere la incendiere intenţionată, pentru acoperirea urmelor unor asemenea infracţiuni.

Utilizarea lumânărilor şi a focului deschis
Se impune instruirea, de către preoţi, a participanţilor la slujbele religioase de Sfânta Înviere, asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ţinute la distanţă de haine, păr, mobilier, coroane sau alte obiecte de cult din materiale combustibile din interiorul bisericii şi, de asemenea, că se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule. La fel se impune interzicerea utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor şi a curţilor lăcaşurilor de cult, precum şi a cimitirelor din vecinătatea acestor obiective, în contextul în care asemenea activităţi se desfăşoară, de regulă, premergător Sfintelor Sărbători de Paşte.
În cazul producerii unui eventual incendiu în lăcaşul de cult se evacuează toţi enoriaşii prin grija şi coordonarea preoţilor, utilizând echilibrat toate căile de evacuare existente, inclusiv cele din altar, acolo unde acestea există, o atenţie deosebită fiind acordată persoanelor în vârstă ori cu un grad de mobilitate redus. Concomitent cu evacuarea persoanelor, se asigură prima intervenţie pentru stingerea incendiului, utilizând stingătoarele din dotare şi se vor anunţa deîndată serviciile de urgenţă profesioniste la numărul 112 şi serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al localităţii.

Despre Administrator

Citeşte şi ...

CercetariMunitii01

Deţinea ilegal muniţie

Lasă un răspuns

Please add a post. Powered by Announcement Bar