Acasă / SOCIAL / IPJ Argeş a prezentat bilanţul pe anul 2014! Infracţionalitatea este în scădere în judeţul Argeş

IPJ Argeş a prezentat bilanţul pe anul 2014! Infracţionalitatea este în scădere în judeţul Argeş

Miercuri 21 ianuarie a.c. la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş a avut loc activitatea de evaluare a activităţii instituţiei în anul 2014, în prezenţa reprezentanţilor structurilor judeţene ale M.A.I. , Instituţiei Prefectului , Parchetului de pe Lângă Curtea de Apel Piteşti, Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş şi Serviciului de Medicină Legală.

Activităţile desfăşurate de structurile Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş în primul semestru al anului în curs au vizat:
– Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală si siguranţa rutieră
– Destructurarea grupurilor infracţionale
– Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene
– Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a I.P.J. Argeş

În anul 2014 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş a fost sesizat de comiterea a 18317 infracţiuni, în scădere cu 3,22% faţă de anul precedent ( de la de la 18.927 în 2013 la 18.317 în 2014).
Raportat la perioada 2009-2014, este al treilea an consecutiv în care infracţionalitatea sesizată este în scădere.
Criminalitatea gravă comisă cu violenţă reprezintă doar 0,1% din totalul infracţiunilor sesizate.
Infracţiunile de omor , tentativă de omor şi lovituri cauzatoare de moarte scad de la 14 la 11 (-21,4%).

În anul 2014 au fost sesizate 8179 de infracţiuni contra patrimoniului faţă de 9763 în anul anterior (- 1584 fapte). Totodată, infracţiunile contra patrimoniului scad ca pondere din totalul infracţiunilor sesizate de la 51% , în 2013 , la 44% în anul 2014.
Comiterea acestui tip de infracţiuni este favorizată atât de factori socio-economici cât şi de lipsa reacţiei publice la comiterea unor astfel de fapte şi tratarea cu superficialitate a măsurilor de protecţie recomandate de poliţie.

Furtul, prezintă pentru al doilea an consecutiv (raportat la perioada 2009-2014) o scădere (-18,3%), însă rămâne principala infracţiune săvârşită în judeţul Argeş.
Se înregistrează scăderi, în principal, la faptele de furt din societăţi comerciale (-22,83%), la furturile de auto (- 13,79%), la furturile de cablu ( -37,42%) şi furturile de animale şi păsări (-15%) .

Activitatea de prevenire a criminalităţii a reprezentat, alături de combatere, o componentă importantă a intervenţiei poliţiei, în acest domeniu acţionându-se pe două paliere, atât prin structurile operative cât şi prin structura de analiză şi prevenire a criminalităţii şi poliţiştii de proximitate
Pentru prevenirea criminalităţii au fost desfăşurate numeroase acţiuni cu scop preventiv din care menţionăm: 6332 de intervenţii rapide la evenimente ( altele decât cele sesizate prin Sistemul 112), 963 de acţiuni cu efective mărite şi 7482 de controale directe.
Cu ocazia acestor acţiuni au fost descoperite 1955 de infracţiuni din care 1610 au fost constate în flagrant de către poliţişti.
Au fost aplanate 8170 de stări conflictuale potenţiale a degenera în violenţe, din care în 7,4% erau implicate diverse grupuri de persoane, 35,4% au fost cazuri privind stări conflictuale intrafamiliale şi 57 ,2% din alte motive.
Activităţile poliţiştilor de proximitate au urmărit, de asemenea, realizarea obiectivelor stabilite, îndeosebi în scopul prevenirii infracţionalităţii şi întăririi sentimentului de siguranţă publică în cadrul comunităţii.
De asemenea în domeniul prevenirii, au fost iniţiate şi implementate proiecte şi campanii în cadrul cărora s-au abordat, secvenţial, diferite genuri de infracţiuni circumscrise domeniilor prioritare .

În acest sens, exemplificăm :
Programul Naţional de Prevenire a Infracţiunilor de Furt în cadrul căruia s-au desfăşurat 76 activităţi la nivelul întregului judeţ;
Campania de prevenire a furturilor din case de vacanţă, case izolate şi aflate în curs de construcţie derulată pe raza de competenţă a Secţiilor de Poliţie Rurală Schitu Goleşti, Albeştii de Argeş, Tigveni, Buzoeşti, Bascov şi Poiana Lacului ;
Campania preventivă „Infractorii te pot cunoaşte mai bine decât crezi ” care a presupus desfăşurarea a 46 de activităţi, cu aproximativ 11.500 beneficiari;
Programul naţional de prevenire a infracţiunilor comise cu violenţă cu 55 activităţi preventive
Proiectul naţional „Copilărie fără Delincvenţă”
Proiectul de prevenire şi combatere a cerşetoriei desfăşurat în colaborare cu ATOP Argeş
Proiectul „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” – proiect finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European

Pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, în afară de activităţile curente, efectivele de poliţie din judeţul Argeş au întreprins numeroase alte activităţi pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional din comunitate.
Astfel poliţiştii argeşeni au intervenit la 18.036 situaţii semnalate prin sistemul apeluri de urgenţă 112 (o medie zilnică de 49 intervenţii), au participat la 680 de misiuni de ordine pe timpul adunărilor publice, au asigurat intervenţia la 320 de accidente de circulaţie.
Cu ocazia intervenţiilor, poliţiştii au depistat şi predat părinţilor/ autorităţilor 233 de minori lipsiţi de supraveghere, au sancţionat 30 de părinţi şi tutori pentru nesupravegherea copiilor. De asemenea în cazul a 840 de persoane care vagabondau sau cerşeau au fost dispuse măsurile legale, aceştia fiind, după caz, sancţionaţi, predaţi familiilor sau internaţi în centre de ocrotire.

Pentru îmbunătăţirea ordinii şi siguranţei publice, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş a continuat aceeaşi manieră de abordare din ultimii ani, axată pe apropierea de comunitate, pregătirea antiinfracţională şi pe un sistem integrat de acţiune al tuturor structurilor ce participă la siguranţa cetăţeanului ( poliţie-jandarmi – poliţie locală.
Efective de ordine şi siguranţă publică au descoperit în flagrant 1006 infracţiuni (555 în urban şi 451 în rural), au aplanat 8151 stări conflictuale şi au prins 7 persoane urmărite.
În cursul anului 2014, infracţiunile comise în mediul stradal se menţin la valori reduse, reprezentând 2,6 % din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul inspectoratului. Raportat la perioada 2009-2014 , este al doilea an consecutiv când această categorie de infracţiuni înregistrează scăderi.

Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în sectorul silvic a constituit o altă preocupare majoră a I.P.J. Argeş, în anul 2014 fiind intensificate atât activităţile pentru prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori din păduri cât şi a faptelor ilegale asociate din circulaţia, depozitarea, prelucrarea şi comercializarea materialului lemnos. Astfel, numărul acţiunilor desfăşurate în acest scop a crescut în anul 2014 cu 11,2% , iar cantitatea de material lemnos ridicat în vederea confiscării a crescut cu 32,8% .
După intrarea în vigoare a H.G. nr. 470 din 4 iunie 2014, efectivele de poliţie accesează Sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit SUMAL, fiind efectuate 1.366 verificări, aplicate 516 sancţiuni contravenţionale , confiscată cantitatea de 863 m.c. material lemnos şi constatate 51 infracţiuni.
Pe parcursul anului au fost înregistrate 396 dosare penale vizând infracţiuni la regimul silvic şi au fost cercetate 79 de persoane, faţă de 8 dintre acestea fiind dispuse şi măsuri preventive.
Pe linia sistemelor de securitate, în scopul prevenirii şi combaterii infracţiunilor contra patrimoniului, au fost efectuate activităţi de control referitoare la modul de implementare a cerinţelor minimale de securitate şi verificarea respectării prevederilor legale incidente de către agenţii economici şi deţinătorii de valori .
În anul 2014 infracţiunile de furt din societăţi comerciale au scăzut cu 22,83% (de la 968 la 747) , iar cele comise prin efracţie au scăzut cu 21% (de la 171 la 135).
Eficienţa instalării sistemelor antiefracţie este evidenţiată de datele statistice, astfel că dintre cele 747 furturi din societăţi comerciale, doar 13 au fost la firme care aveau instalate sisteme antiefracţie.

Siguranţa rutieră a constituit o altă prioritate a poliţiei. Activităţile desfăşurate au vizat asigurarea unui climat de disciplină şi siguranţă rutieră pe drumurile publice, ocazie cu care au fost descoperite 1653 fapte penale dintre care 865 (+32%), la regimul circulaţiei şi au fost aplicate 60176 de sancţiuni contravenţionale.
De asemenea, au fost reţinute în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice 4921 de permise de conducere şi au fost retrase 2636 certificate de înmatriculare.
O atenţie deosebită a fost acordată respectării legalităţii în domeniul transporturilor publice de persoane, fiind aplicate 2139 sancţiuni în cazul transportului public de persoane, 2318 sancţiuni transportului public de mărfuri generale şi 1442 sancţiuni pe linie de transport taxi .
Pe raza judeţului Argeş s-au produs 230 accidente grave soldate cu decesul a 49 persoane şi rănirea grava a 222 persoane, cu 30 mai puţine accidente produse şi cu 9 mai puţine persoane implicate raportat la anul 2013.
În anul 2014 media persoanelor decedate la 100.000 locuitori ca urmare a accidentelor de circulaţie a fost în judeţul Argeş de 7,77 persoane, valoare situată sub media naţională.
Principalele cauze ale accidentelor rutiere grave le-au constituit viteza excesivă şi neadaptată la condiţiile de drum, traversarea neregulamentară a pietonilor prin loc nepermis, neacordarea priorităţii la pietoni, neacordarea priorităţii altor autovehicule, imprudenţa bicicliştilor şi depăşire neregulamentară.

Au fost continuate activităţile pentru identificarea grupărilor care pot genera conflicte stradale sau infracţiuni cu violenţă, documentarea activităţii infracţionale a acestora, cercetarea membrilor şi destrămarea lor, trei astfel de grupări fiind destructurate.
Deasemenea, structurile de investigatii criminale au reusit destructurarea altor 18 grupări infracţionale, cu 56 membri, specializate în spargeri de locuinţe şi societăţi comerciale si furturi de şi din auto.

În decursul anului 2014, a fost identificat autorul a şapte înşelăciuni prin metoda „COLETUL”.

În ceea ce priveşte activitatea pe linia supravegherii judiciare, în perioada februarie-decembrie 2014 , au fost primite de la organele judiciare pentru punere în executare măsuri preventive dispuse faţă de 170 de persoane (24 aflate în arest la domiciliu şi 146 cu control judiciar).

În anul 2014 lucrătorii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice şi-au concentrat eforturile în direcţia combaterii infracţiunilor de evaziune fiscală.
Au fost efectuate cercetări cu privire la 127 suspecţi pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, s-au executat 123 percheziţii domiciliare iar pe parcursul activităţii de cercetare penală au fost instituite măsuri de indisponibilizare (sechestre asiguratorii) a unor bunuri în valoare de 5.177.900 lei. De asemenea au fost recuperate sume de bani conform art. 10 din Legea 241/2005 în cuantum de 648.300 lei, iar valoarea bunurilor indisponibilizate a fost de 1371569 lei.

Pe linia asistenţei judiciare şi poliţieneşti internaţionale, I.P.J. Argeş a primit şi soluţionat 175 de cereri de asistenţă poliţienească, principalele state fiind Slovenia, Austria, Italia, Germania, Spania şi Franţa.

În cursul anului la nivelul întregului judeţ au fost eliberate 51645 certificate de cazier judiciar pentru persoane fizice şi 704 pentru persoane juridice şi au fost soluţionate 14.386 petiţii .

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş vor acţiona în continuare pentru prevenirea şi combaterea oricăror evenimente negative, care pot afecta siguranţa cetăţenilor.
M.N.

Despre Administrator

Citeşte şi ...

RetinutiAccident02

Suspecţii de la Mărăcineni, sub control judiciar

Lasă un răspuns

Please add a post. Powered by Announcement Bar