Acasă / SPORT / Sinteza activităţii DJST ARGEȘ pe anul 2017

Sinteza activităţii DJST ARGEȘ pe anul 2017

Sinteza activitate DJST 2017I. DOMENIUL TINERET
Obiective principale si actiuni realizate:
I. Promovarea culturii și activităților vocaționale prin dezvoltarea taberelor tematice
Acţiuni realizate:
1. Promovarea în rândul copiilor şi tinerilor a oportunităţilor de petrecere a timpului liber, într-un mod plăcut şi util, cu precădere cele oferite prin programele naţionale ale MTS;
2. Organizarea de tabere tematice/nationale pentru copii şi tineri în centrul de agrement Corbeni Argeş:
– Tabăra de meştesuguri populare în parteneriat cu Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi Argeş
– Tabăra „Vacanţă colorată” în parteneriat cu Asociaţia Terapie Ocupaţională pentru Copii şi Adulţi Arges
– Tabăra de Şah în parteneriat cu Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi Argeş
3. Iniţierea şi realizarea de proiecte de tineret promovând metodele de educaţie nonformală:
– „Alternativele timpului liber” în parteneriat cu Liceul Tehnologic Astra Piteşti
– „Zilele Educaţiei Nonformale” în parteneriat cu Fundaţia Compartir şi Asociaţia Iniţiativele Voluntarilor Mioveni
– „Puterea Educaţiei Nonformale – curs” în parteneriat cu Asociaţia Terapie Ocupaţională pentru Copii şi Adulţi Arges

Sinteza activitate DJST 2017II. Promovarea voluntariatului, a educației civice și a implicării sociale în rândul tinerilor prin punerea în aplicare la nivel judeţean al Programul de susţinere a acţiunilor de tineret
Acţiuni realizate:
1. Organizarea si desfăşurarea în perioada 15 mai – 07 iulie 2017 a concursului local de proiecte de tineret în scopul finanţării proiectelor ONG, cu tema “Stimularea implicării tinerilor la viaţă comunităţii”, pentru care a fost alocată suma de 40.677 lei .
Au fost finantate cinci ONG-uri locale:
Asociatia Terapie Ocupationala pentru Copii si Adulti Arges – proiectul Tineri cool, tineri pentru viitor!
Fundatia Compartir – proiectul Viata sanatoasa include sport si miscare
Asociatia de Turism si Ecologie pentru Tineret Zimbrul Carpatin – Forumul tinerilor din Arges
Asociatia pentru Dezvoltare GHEPart – proiectul Zoomzet Cultural
Asociatia de Turism si Ecologie Caltun – Club UNESCO – proiectul Schimbarea incepe cu tine

2. Întâlniri periodice cu reprezentanţii mediului asociativ din judeţul Argeş şi voluntari implicaţi în proiecte de tineret/ Dezbateri şi analize privind îmbunătăţirea colaborării între sectorul ONG şi DJST Argeş şi realizarea unor proiecte de tineret care să răspundă cât mai bine nevoilor tinerilor
3. Iniţierea de proiecte pentru promovarea şi stimularea voluntariatului în rândul tinerilor şi susţinerea financiară a acestora:

– “Voluntari pentru viitor” desfăşurat în perioada mai – iulie 2017, în parteneriat cu Asociaţia de Turism şi Ecologie pentru Tineret Zimbrul Carpatin şi Colegiul National Alexandru Odobescu,
– “ReMarking România” – septembrie 2017, în parteneriat cu Asociaţia Art Tour România
– Gala Tinerilor Voluntari – decembrie 2017
– “Tinerii sunt parte din comunitate” – decembrie 2017

III. Lărgirea posibilităţilor de integrare socială pentru tinerii proveniți din medii dezavantajate (tineri din mediul rural, tineri cu dizabilități, tineri de etnie romă etc)
Acţiunile realizate: Iniţierea de proiecte care au avut drept grup ţintă tineri proveniţi din medii dezavantajate, respectiv implicarea acestora în proiectele iniţiate de DJST Argeş
– Finanţarea şi organizarea taberelor sociale – 231 participanţi si taberelor pentru copii şi tineri cu dizabilităţi – 107 participanţi, în centrele de agrement Corbeni si Nucşoara – Argeş
– “Primul loc de muncă” – septembrie – noiembrie 2017 – campanie de informare în rândul tinerilor pentru însuşirea noţiunilor privind importanţa si modului de căutare a unui loc de muncă, desfăşurată în Liceul cu Program Sportiv Pitesti, Liceul Tehnologic Dinu Bratianu Stefanesti, Colegiul National Zinca Golescu Pitesti, Liceul Tehnologic I.C. Petrescu Stâlpeni, Liceul Tehnologic Petre Ionescu Muscel Domnesti, Liceul Tehnologic Astra Pitesti
– “Team building – Performanţă şi încredere!” – noiembrie – decembrie 2017, în parteneriat cu Asociatia Terapie Ocupationala pentru Copii si Adulti Arges, Muzeul Judetean Arges, Liceul de Arta Dinu Lipatti Pitesti, Colegiul Economic Maria Teiuleanu Pitesti

IV. Punerea în aplicare la nivel judeţean a Programului de Centre de tineret – dezvoltarea de servicii specifice pentru tineret
Acţiunile realizate:
– Funcţionarea Centrului de tineret Piteşti din Anexa Sălii Sporturilor – Diversificarea permanentă a activităţilor: informare, consiliere, consultanţă, educaţie nonformală
– Acordarea de sprijin logistic şi consultanţă organizaţiilor neguvernamentale de tineret, grupurilor de tineri sau oricăror categorii de persoane care au fost interesate de fenomenul asociativ, managementul proiectelor, atragerea de fonduri.
– Desfăşurarea proiectelor permanente :
Info tineret – având ca scop cresterea gradului de informare în randul tinerilor
Campania de informare privind importanta miscarii fizice si alimentatiei corecte, pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul tinerilor
Atelierele de stimulare prin arte combinate realizate în parteneriat cu Asociaţia Terapie Ocupaţională pentru Copii şi Adulţi Arges

O altă prioritate pentru anul 2017 a reprezentat-o atragerea de noi parteneri, respectiv încheierea de convenţii, protocoale, parteneriate de colaborare privind organizarea şi derularea proiectelor/acţiunilor de tineret.
În acest sens, au fost încheiate 19 acorduri de parteneriat de colaborare privind organizarea şi derularea proiectelor/acţiunilor de tineret:
– 7 protocoale de parteneriat cu ONG
– 10 acorduri de parteneriat educaţional cu unităţi de învătământ din judeţ
– 1 protocol de parteneriat cu Muzeul Judeţean Argeş
– 1 protocol de parteneriat cu Consiliul Judeţean al Elevilor Argeş
– 5 contracte de finanţare cu ONG-urile care au fost declarate admise în urma concursului local de proiecte de tine

BILANŢ GENERAL ACTIVITATE TINERET 2017 :
1. Buget activitate tineret alocat de MTS : 87.392 lei
P1 Program de centre de tineret : 19.550 lei
P2 Program de susţinere a actiunilor de tineret
– pentru finanţarea ONG prin concursul local de proiecte de tineret: 40.677 lei
– pentru finanţarea proiectelor proprii DJST Arges: 27.165 lei
2. Număr proiecte P1: 3
3. Număr proiecte finanţate la CLP: 5
4. Număr proiecte proprii DJST Argeş : 7
5. Numar voluntari implicati în proiectele de tineret : 200
6. Număr participanţi activităţi tineret : 891
7. Număr beneficiari direcţi activităţi tineret : 2871
8. Număr acorduri de parteneriat încheiate : 19

II. DOMENIUL SPORT
Obiective principale:
1. Creşterea numărului de acţiuni sportive, diversificarea ariei de cuprindere şi a ofertei de organizare în cadrul programelor ”Promovarea Sportului de Performanţă” şi ”Sportul pentru Toţi”;
2. Sprijinirea activităţilor de organizare şi reorganizare a structurilor sportive prin consiliere şi eliberare de C.I.S.-uri – Asociaţiilor Sportive fără Personalitate Juridică;
3. Sprijinirea organizării şi desfăşurării competiţiilor sportive naţionale şi internaţionale pe teritoriul judeţului;
4. Colaborarea cu inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior pentru organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi universitar, precum şi pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi;
5. Încheierea de protocoale de colaborare cu structuri sportive, instituţii publice, mediul privat, pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor sportive în parteneriat;
Realizări:
1.Au fost organizate şi desfăşurate un număr de 170 competiţii la 21 ramuri sportive în cadrul programelor ”Promovarea Sportului de Performanţă” şi ”Sportul pentru Toţi” – (calendarul sportiv propriu), la care au participat 25.430 de persoane; Suma aprobată de către MTS şi alocată programului ”Promovarea Sportului de Performanţă” a fost de 109.500 lei iar pentru programul ”Sportul pentru Toţi” a fost de 69.700 lei.
1.1. DJST Argeş a venit în sprijinul dezvoltării sportului şcolar din mediul rural din judeţ, prin organizarea unui număr de 14 centre de dezvoltare activităţii sportive şcolare la sate, prin desfăşurarea de competiţii pentru formarea echipelor de handbal, fotbal, volei, baschet şi triatlon, cros, ciclism, tenis de masă, în localităţile:Vrăneşti, Miroşi, Costeşti, Vultureşti, Stâlpeni,Stolnici, Mărăcineni, Bîrla, Izvoru, Tigveni, Ţiţeşti,Mozăceni, Rucăr, Lunca Corbului.
– Acţiunile au avut drept scop promovarea ramurilor de sport, atragerea tinerilor către mişcare, întărirea stării de sănătate, promovarea şi dezvoltarea valenţelor educative şi sporirea contribuţiei sportului la socializarea tinerei generaţii
1.2. Organizare de campionate dedicate promovării şi dezvoltării ramurilor de sport pe echipe la nivel de judeţ:
– Crosuri dedicate tuturor categoriilor de vârstă, crosuri organizate în vederea promovării, selecţiei a elementelor de valoare şi promovarea lor în cluburi de performanţă.
– Capionatul Judeţean de handbal masculin – juniori IV şi minihandbal, în parteneriat cu Asociaţia Judeţeană de Handbal Argeş;
– Campionatul Judeţean de handbal feminin – juniori IV şi minihandbal, în parteneriat cu Asociaţia Judeţeană de Handbal Argeş;
– Campionate şi competiţii de pregătire şi participare în campionatele naţionale de fotbal juniori- în parteneriat cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal şi Federaţia Română de Fotbal
– Interliga Naţională – copii nascuţi anul 2008, 2009, 2010,2011;
– Memorialul Gheorghe OLA- copii născuţi în anul 2008 şi mai mici;
– Memorialul Gheorghe ENE – copii născuţi în anul 2009 şi mai mici;
– Campionatul Naţional de fotbal juniori D, etapă zonală – copii născuţi 2003 şi mai mici.
1.3. În parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş
– Organizare de competiţii sportive în cadrul Programului „Şcoala Altfel”;
– Sprijin în organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar fazale zonale şi finale la atletism, baschet, handbal, forbal, şah, oină, tenis de masă.
1.4. În parteneriat cu Instituţia Prefectului – judeţul Argeş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş organizarea şi desfăşurarea strategiei pentru dezvoltarea ramurilor de sport collective volei, baschet, handball, fotbal feminin la mediul rural şi urban “Intra-n joc câştiga sănatate”
1.5. Organizare activităţi de promovare a ramurilor sportive tehnice pescuit sportiv şi orientare turistică.
1.6 In parteneriat cu Asociaţia Naţională a surzilor Filiala Piteşti – Ziua persoanelor cu dizabilităţi.

2. Pentru sprijinirea activităţii de reorganizare a structurilor sportive personalul direcţiei a acţionat prin:
2.1. Acordarea de consultanţă pentru reorganizarea structurilor sportive pe plan judeţean potrivit prevederilor Legii nr. 69/2000 în vederea rezolvării asigurării resurselor necesare dezvoltării activităţii sportive pe plan judeţean.
Asociaţii sportive înscrise în Registrul sportiv în număr de 297, prin eliberarea unui CIS-uri Asociaţiilor Sportive fără Personalitate Juridică din judeţ;
2.2. Punerea la dispoziţia celor interesaţi a proiectului – cadru privind:
– actul constituitv şi statutul unui club sportiv şi a unei asociaţii judeţene pe ramură de sport
– contractul de societate pentru asociaţiile sportive.

3. Au fost eliberate un număr de 8 Carnete de Instructor Sportiv la 2 ramuri de sport;

4. Am acordat sprijin în organizarea şi desfăşurarea unor competiţii de nivel internaţional şi de nivel naţional desfăşurate în judeţ:
a. În parteneriat cu Federaţia Română de Atletism, Primăria mun. Piteşti şi Asociaţia Judeţeană de Atletism:
– Campionatele Internaţionale ale României de seniori;
– Campionatul Balcanic de juniori;
b. În parteneriat cu Federaţia Română de Atletism, Primăria mun. Piteşti şi Asociaţia Judeţeană de Atletism:
– Campionatul Naţional de seniori;
– Campionatul Naţional de juniori;
– Campionatul Naţional de veterani-cros;
– Campionatul Naţional de veterani-alergare pe şosea;
– Campionatul Naţional open-probe combinate;
c. Împreună cu Clubul Sportiv ”Procar Racing Team” Piteşti – Campionatul Naţional de Rally-Cros;
d. În parteneriat cu Clubul Sportiv ”Brothers Motorsport” Câmpulung şi Primăria municipiului Câmpulung – ”Trofeul Câmpulung Muscel” Campionatul Naţional de Viteză în Coastă;
e. În parteneriat cu Federaţia Română de Bob – Sanie şi Clubul Sportiv Muscel Câmpulung – Cupa României de starturi şi Campionatul Naţional de starturi-open;
f. Împreună cu Garnizoana Piteşti – Campionatul Naţional Militar de atletism în aer liber şi de cros;
g. În parteneriat cu Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Clubul Sportiv Universitar Piteşti şi Primăria Municipiului Piteşti
– Campionatul Naţional Universitar de baschet masculin.

Despre Administrator

Citeşte şi ...

pp - fc arges - clinceni 1 0 fotopress-24.ro

Victorie la limită cu Academica Clinceni

Lasă un răspuns

Please add a post. Powered by Announcement Bar