Acasă / SOCIAL / Vrei să devii polițist?

Vrei să devii polițist?

-politie arges-fotopress24-42Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş organizează concurs pentru ocuparea a 14 funcţii cu personal din sursă externă, precum şi pentru ocuparea unei funcţii prin reîncadrare.
Dacă îţi doreşti o carieră plină de provocări, te poţi înscrie până la data de 8 aprilie a.c., urmând a parcurge mai multe etape de selecţie.
La nivel naţional s-a dat startul reîncadrărilor de personal şi angajărilor din sursă externă în Poliţie.
Sursa de recrutare pentru concursuri este formată din persoanele care au avut calitatea de agent de poliţie şi îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi reîncadrate.
De asemenea, persoanele care doresc să devină agenţi de ordine publică se pot înscrie la concursul organizat.
Posturile scoase la concurs sunt repartizate la Posturile de Poliţie Rurală, precum şi la secţiile de poliţie din Bucureşti.
La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş au fost scoase la concurs 14 funcţii prevăzute la posturi de poliţie comunale, care urmează a fi ocupate prin angajare din sursă externă, precum şi o funcţie pentru reîncadrare.
Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, depusă până la data de 08.04.2016 la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.
Dosarele de înscriere trebuie depuse în volum complet până la 15.04.2016 şi vor cuprinde
• cererea de înscriere (Anexa nr. 5 ) şi CV;
• copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (copii legalizate a diplomei de bacalaureat şi a foii matricole);
• copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
• copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
• autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
• cazierul judiciar;
• caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
• 3 fotografii tip buletin de identitate;
• două fotografii color 9 x 12 cm;
• fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
• declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 6);
• copia permisului de conducere;

ÎŢI URĂM SUCCES ŞI TE AŞTEPTĂM ÎN RÂNDURILE NOASTRE!

POSTURILE DE POLIŢIE VIZATE:
Încadrare directă – 14 funcţii:
Posturile de poliţie comunale: Mărăcineni, Popeşti, Ciomăgeşti, Dobreşti, Cuca, Bârla, Stolnici, Cocu, Uda, Vedea, Berevoeşti, Godeni, Ciofrângeni, Băiculeşti.
Reîncadrare – 1 funcţie:
Post Poliţie Sălătrucu.

Despre Administrator

Citeşte şi ...

RetinutiAccident02

Suspecţii de la Mărăcineni, sub control judiciar

Lasă un răspuns

Please add a post. Powered by Announcement Bar