Acasă / SOCIAL / 311 locuri alocate Jandarmeriei Române

311 locuri alocate Jandarmeriei Române

Pentru anul de învăţământ 2014 – 2015, Jandarmeriei Române i-au fost alocate 311 locuri pentru admitere la instituţiile de formare profesională, sesiunea 2014, după cum urmează:

1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – specializarea ,, Drept ” – 10 locuri la zi (bărbaţi şi femei), specializarea ordine şi siguranţă publică – 40 locuri la zi (bărbaţi şi femei), din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri maghiari, 2 locuri alte minorităţi;
2. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 130 locuri (bărbaţi şi femei), 5 locuri la S.P.P. în momentul absolvirii, 3 locuri pentru romi, 2 locuri alte minorităţi;
3. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni – 125 locuri fără discriminare;
4. Academia Tehnică Militară – Bucureşti – 2 locuri fără discriminare, la următoarele specialităţi:
– 1 loc – transmisiuni;
– 1 loc – calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională;
5. Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” Sibiu – 4 locuri fără discriminare, la specialitatea – intendenţă;
CRITERII DE RECRUTARE PENTRU OFIŢERI ŞI SUBOFIŢERI

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.), în cele ale Ministerului Apărării Naţionale pe locuri alocate M.A.I. – curs de zi, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
• să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
• să cunoască limba română scris şi vorbit;
• să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
• să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
• să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
• să aibă vârsta de până la 27 de ani în cazul participării la concurs;
• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
• să fie declaraţi ,,apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
• să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
• să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
• să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţi şi 1,65 m femeile;
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş din municipiul Piteşti, Aleea Negoiul nr. 2, Serviciul Resurse Umane, telefon 0248/211505, 0248/211502 interior 24531 / 24500.
Mihai Neacsu

Despre Administrator

Citeşte şi ...

Fernando Mihalache

Program argentinian și spaniol, la Filarmonica Pitești

Filarmonica Pitești organizează joi, 22 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul simfonic ...

Lasă un răspuns

Please add a post. Powered by Announcement Bar