Acasă / SOCIAL / 311 locuri alocate Jandarmeriei Române

311 locuri alocate Jandarmeriei Române

Pentru anul de învăţământ 2014 – 2015, Jandarmeriei Române i-au fost alocate 311 locuri pentru admitere la instituţiile de formare profesională, sesiunea 2014, după cum urmează:

1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – specializarea ,, Drept ” – 10 locuri la zi (bărbaţi şi femei), specializarea ordine şi siguranţă publică – 40 locuri la zi (bărbaţi şi femei), din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri maghiari, 2 locuri alte minorităţi;
2. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 130 locuri (bărbaţi şi femei), 5 locuri la S.P.P. în momentul absolvirii, 3 locuri pentru romi, 2 locuri alte minorităţi;
3. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni – 125 locuri fără discriminare;
4. Academia Tehnică Militară – Bucureşti – 2 locuri fără discriminare, la următoarele specialităţi:
– 1 loc – transmisiuni;
– 1 loc – calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională;
5. Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” Sibiu – 4 locuri fără discriminare, la specialitatea – intendenţă;
CRITERII DE RECRUTARE PENTRU OFIŢERI ŞI SUBOFIŢERI

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.), în cele ale Ministerului Apărării Naţionale pe locuri alocate M.A.I. – curs de zi, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
• să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
• să cunoască limba română scris şi vorbit;
• să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
• să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
• să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
• să aibă vârsta de până la 27 de ani în cazul participării la concurs;
• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
• să fie declaraţi ,,apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
• să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
• să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
• să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţi şi 1,65 m femeile;
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş din municipiul Piteşti, Aleea Negoiul nr. 2, Serviciul Resurse Umane, telefon 0248/211505, 0248/211502 interior 24531 / 24500.
Mihai Neacsu

Despre Administrator

Citeşte şi ...

Minora dispărută de la domiciliu a fost găsită

Minora dispărută de la domiciliu a fost găsită

Minora din Mioveni, a cărei plecare voluntară a fost sesizată în această seară, 16 aprilie ...

Lasă un răspuns

Please add a post. Powered by Announcement Bar