Acasă / SOCIAL / Apele Române consultă publicul pe tema problemelor de gospodărire a apelor

Apele Române consultă publicul pe tema problemelor de gospodărire a apelor

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea anunţă începerea activităţilor de consultare a publicului în ceea ce privește principalele probleme de gospodărire a apelor. Informaţiile conţinute în acest document reprezintă cea mai recentă evaluare a presiunilor şi a impactului acestora asupra mediului acvatic, progresele înregistrate în atingerea obiectivelor pentru anul 2021 şi identifică problemele importante privind gospodărirea apelor care încă afectează în mod direct sau indirect starea apelor de suprafaţă şi subterane. Mai exact, este vorba despre probleme semnificative privind: poluarea apelor cu substanţe organice, poluarea apelor cu nutrienţi, poluarea apelor cu substanţe periculoase, precum şi alterările hidromorfologice ale stării apelor produse de construcțiile/lucrările situate pe ape sau în proximitatea apelor.

Acest document a fost publicat pe site-ul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea la rubrica ”Consultarea publicului” (http://www.rowater.ro/daarges/default.aspx). Aici sunt puse la dispoziţie şi materiale ajutătoare precum: calendarul şi programul pentru activităţile planificate, precum şi un document referitor la problemele importante din bazinul hidrografic internaţional al Dunării. Publicul poate să consulte documentul şi poate transmite observațiile și comentariile sale, prin email. Prin acest proces de consultare, se urmăreşte informarea, consultarea și participarea celor interesați, inclusiv a utilizatorilor de apă, precum și a publicului larg. Comentariile şi observaţiile publicului vor sta la baza îmbunătăţirii documentulul, atât în procesul de identificare corectă a principalelor probleme, precum și a măsurilor care sunt necesare a fi întreprinse. Procesul de consultare a publicului va dura până la data de 22 iunie 2014.

Procesul de consultare și participare a publicului reprezintă un pas important în vederea pregătirii și realizării celui de-al doilea plan de management ale bazinelor hidrografice/spațiilor hidrografice din România, plan care va acoperi cele mai importante probleme privind gospodărirea apelor, inclusiv stabilirea programelor de măsuri pentru reducerea poluării apelor cu substanțe organice, nutrienți și substanțe periculoase pentru următorii 6 ani. De asemenea, vor fi stabilite programele de măsuri în vederea reducerii efectelor alterărilor hidromorfologice. Totodată, acest document va conține, conform cerințelor stipulate prin Directiva Cadru Apă, fundamentarea măsurilor necesare, acţiunile, soluţiile sau lucrările care vor sta la bază pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu aferente anului 2021. Vor fi identificate presiunile antropice importante, precum şi impactul activităţilor umane asupra stării apelor de suprafaţă şi subterane.

Despre Administrator

Citeşte şi ...

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” (1)

Activitate educativă a polițiștilor locali, la Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

Miercuri, 28 februarie 2024, polițiștii din cadrul Poliției Locale Pitești au fost prezenți în mijlocul ...

Lasă un răspuns

Please add a post. Powered by Announcement Bar