Acasă / SOCIAL / Controale executate de catre ISU-Arges în semestrul I al anului 2017

Controale executate de catre ISU-Arges în semestrul I al anului 2017

ISUCrearea culturii de securitate se materializează prin derularea unor suite de activități preventive cum ar fi: verificarea activității de apărare împotriva incendiilor la instituțiile, autoritățile și operatorii economici care funcționează la nivel județean și național, instruiri și exerciții prin intermediul cărora se fundamentează regulile și modul de comportare specifice diferitelor tipuri de situații de urgență.

În primul semetru al anului 2017 compartimentul avizare/ autorizare a emis:
A. Autorizații de securitate la incendiu:
– 21 pentru baruri/ săli de evenimente/ alimentație publică/ centre comerciale/ magazine/ supermarketuri;
– 3 pensiuni;
– 1 hotel;
– 1 casă de cultură;
– 15 pentru obiective de producție și depozitare;
B. Avize de securitate la incendiu:
– 14 pentru baruri/ săli de evenimente/ alimentație publică/ centre comerciale/ magazine/ supermarketuri ;
– 4 pensiuni;
– 24 pentru obiective de producție și depozitare;
S-a semnat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții – Centru Multifuncțional Filarmonica Pitești.
S-a emis autorizație de securitate la incendiu pentru Casa de Cultura Adriana Trandafir Bascov.
I. Situația Unităților de învățământ din jud. Argeș privind Avizarea/ Autorizarea
• Total unități de învățământ = 532 din care:
– Grădinițe = 192 ( 179 stat, 13 private)
– Școli = 294 ( 290 stat, 4 private)
– Licee = 46 ( 41 stat, 5 private)
• Clădiri care au autorizație de securitate la incendiu:
– 52 ( 13 grădinițe, 24 școli, 15 licee)
• Cladiri care nu au autorizație de securitate la incendiu:
– 215 ( 53 grădinițe, 133 școli, 29 licee)
• Cladiri care nu necesită autorizație de securitate la incendiu:
– 265 unități de învățământ
Necesită autorizație de securitate la incendiu unitățile de învățământ la care s-au adus modificări compartimentale, structurale, de instalații sau de destinație.
Unitățile de învățământ care nu necesită autorizație de securitate la incendiu se tratează de la data punerii în funcțiune, în funcție de legislația care era valabilă la momentul respectiv sau cea care este în vigoare, daca cea din urmă este mai favorabilă.
– HG 571/ 1998 – suprafața construită mai mare de 700 mp;
– HG 448/ 2002 suprafața construită mai mare de 500 mp;
– HG 1739/ 2006 indiferent de suprafață;
– HG 571/ 2016 suprafața mai mare de 150 mp;

II. Contoalele executate la unitățile sanitare ( spitale, centre medicale – cu paturi) din Jud. Argeș:
– Numărul total de obiective identificate și incluse în evidențele pentru control = 16;
– Număr total de obiective controlate = 15;
– Număr de obiective controlate care au fost puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu și pentru care fusese emis aviz de securitate la incendiu = 2;
– Număr de obiective controlate care funcționează fără deținerea autorizației de securitate la incendiu, deși era obligatorie deținerea acestui document = 2;
– Număr obiective controlate inopinat = 4;
– Numărul de nereguli constatate ( organizatorice, pregătire, constructive, tehnice privind SPSU)= 173, din care: organizatorice = 62, pregătire = 19, constructive 14, tehnice = 39, SPSU = 11, soluționate = 28.
– Numarul de sanctiuni (total), din care:
• Amenzi = 6 în cuantum de 8500 lei;
• Avertismente = 40;
• Oprirea funcționării = 0;
– Numărul activităților de informare preventivă și alte activități desfășurate pe timpul controlului = 12;
– Numărul de exerciții de evacuare = 24;
– Numărul analizelor cu factorii de conducere = 15;
Număr de obiective controlate care funcționează fără deținerea autorizației de securitate la incendiu, deși era obligatorie deținerea acestui document: 2

III. Unități de îngrijire și cazare a copiilor instituționalizați, bătrânilor, persoanelor cu dizabilități din Jud. Argeș
– Numărul total de obietive identificate și incluse în evidențele pentru control= 49;
– Numărul total de obiective controlate = 31;
– Număr total de obiective controlate care au fost puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu și pentru care fusese emis aviz de securitate la incediu = 1;
– Număr de obiective controlate care funcționează fără deținerea autorizației de securitate la incendiu, deși era obligatorie deținerea acestui document = 12;
– Numărul neregulilor constatate ( organizatorice, pregătire, constructive, tehnice, privind SPSU) – 122 din care : organizatorice = 46; pregătire = 21; constructive 22; tehnice = 32; privind SPSU = 1;
– Numărul neregulilor soluționate = 28;
– Numărul de sancțiuni (total) = 64 din care :
• Amenzi = 12 în cuantum de 11000 lei
• Avertismente = 52;
• Oprirea funcționării= 0;
– Numărul activităților de informare preventivă și alte activități desfășurate pe timpul controlului = 12;
– Numărul de exerciții de evacuare = 27;
– Numărul analizelor cu factorii de conducere = 22;
Numărul de obiective controlate care funcționeaza fără deținerea autorizației de securitate la incendiu, deși era obligatorie deținerea acestui document = 12;

IV. Controalele executate la unitățile de cult (biserici, mânăstiri, depozite de carte religioasă, muzee cu caracter religios, chilii, spații de cazare etc ) din Jud. Argeș.

– Numărul total de obiective identificate și incluse în evidențele pentru control= 545( din care 22 mânăstiri, 3 schituri și 520 biserici);
– Numărul total de obiective controlate = 54;
– Număr total de obiective controlate care au fost puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu și pentru care fusese emis aviz de securitate la incediu = 1;
– Număr de obiective controlate care funcționează fără deținerea autorizației de securitate la incendiu, deși era obligatorie deținerea acestui document = 5;
– Număr de obiective controlate inopinat = 16;
– Numărul neregulilor constatate ( organizatorice, pregătire, constructive, tehnice, privind SPSU)/ = 158, din care: organizatorice = 50, pregătire = 13, constructive= 14, tehnice = 67, SPSU = nu este cazul; soluționate = 14.
– Numărul de sancțiuni (total), din care:
• Amenzi = 4 în cuantum de 3500 lei;
• Avertismente = 94;
• Oprirea funcționării = 0;
– Numărul activităților de informare preventivă și alte activități desfășurate pe timpul controlului = 54;
– Numărul de exerciții de evacuare = 48;
– Numărul analizelor cu factorii de conducere = 45;
Număr de obiective controlate care au fost puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securiate la incediu și pentru care fusese emis aviz de securitate la incediu = 1
Număr de obiective controlate care funcționează fără deținerea autorizației de securitate la incendiu, deși era obligatorie deținerea acestui document = 5,

V. Controalele executate la unitățile culturale( teatre, muzee, biblioteci, case de cultură, case memoriale, cinematografe, filarmonici etc ) din Jud. Argeș

– Numărul total de obietive identificate și incluse în evidențele pentru control= 68;
– Numărul total de obiective controlate = 42;
– Număr total de obiective controlate care au fost puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu și pentru care fusese emis aviz de securitate la incendiu = 1;
– Număr de obiective controlate care funcționeaza fară deținerea autorizației de securitate la incendiu, deși era obligatorie deținerea acestui document = 6;
– Număr de obiective controlate = 8;
– Numărul neregulilor constatate ( organizatorice, pregătire, constructive, tehnice, privind SPSU) = 222 , din care: organizatorice = 115, pregătire = 10, constructive= 10, tehnice = 50, SPSU = nu este cazul; soluționate = 36.
– Numărul de sancțiuni (total), din care:
• Amenzi = 0;
• Avertismente = 94;
• Oprirea funcționării = 0;
– Numărul activităților de informare preventivă și alte activități desfășurate pe timpul controlului = 37;
– Numărul de exerciții de evacuare = 43;
– Numărul analizelor cu factorii de conducere = 37;
Număr de obiective controlate care funcționează fără deținerea autorizației de securitate la incendiu, deși era obligatorie deținerea acestui document = 6,

VI. Controlele executate la unitățile silvice ( ocoale, cantoane, operatori economici de prelucrare primară a lemnului, depozite de colectare a deșeurilor etc ), din judetul Argeș
– Numărul total de obiective identificate și incluse în evidențele pentru control= 76, din care 11 ocoale Silvice de Stat,10 Ocoale Silvice de Regim Privat, 55 Operatori economici de prelucrare primara a lemnului și 1 Bază Experimentală din cadrul Institutului de Cercetare și Dezovoltare în Silvicultură);
– Numărul total de obiective controlate = 22;
– Număr total de obiective controlate care au fost puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu și pentru care fusese emis aviz de securtitate la incediu = 0;
– Număr de obiective controlate care funcționează fără deținerea autorizației de securitate la incendiu, deși era obligatorie deținerea acestui document = 1;
– Număr de obiective controlate = 5;
– Numărul neregulilor constatate ( organizatorice, pregătire, constructive, tehnice, privind SPSU = 158 , din care: organizatorice = 82, pregătire = 16, constructive= 15, tehnice = 45, SPSU = nu este cazul; soluționate = 22.
– Numărul de sancțiuni (total), din care:
• Amenzi = 8 în cuantum de 4500 lei;
• Avertismente = 74;
– Numărul activităților de informare preventivă și alte activități desfășurate pe timpul controlului = 16;
– Numărul de exerciții de evacuare = 16;
– Numărul analizelor cu factorii de conducere = 22;
Număr de obiective controlate care funcționează fără deținerea autorizației de securitate la incendiu, deși era obligatorie deținerea acestui document = 1

Informații:
La finalul lui august 2016 a întrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2016, document potrivit căruia construcţiile şi amenajările care funcţionează în prezent fără a deţine o autorizaţie de securitate la incendiu au obligaţia obţinerii acestui document până cel târziu la 30 iunie 2017 (în condițiile în care termenul inițial a fost 31 decembrie 2016 și a fost amânat ulterior).
Pentru a-şi produce în continuare efectele juridice, ordonanţa trebuia aprobată prin lege, iar o propunere legislativă în acest sens a trecut luni de președintele României. Concret, este vorba despre un Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.30 alin.(41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, care în urma promulgării a devenit Legea nr. 146/2017.
Astfel, proprietarii de firme care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu și riscă astfel închiderea afacerilor primesc o nouă șansă, în condițiile în care noua lege stabilește o altă amânare, până la 30 septembrie 2017, a termenului până la care trebuie obținută o astfel de autorizație.
Mai mult, cei care vor avea depusă, la 30 septembrie 2017, documentația necesară obținerii autorizației de securitate la incendiu vor fi păsuiți de amenzile prevăzute de lege pentru nedeținerea documentului, cu condiția să se conformeze până la finalul anului în curs.
Acordarea unui nou răgaz vine în sprijinul celor care vor să intre în legalitate, dar care au depus documentația necesară obținerii documentului cu întârziere, din diverse motive. În plus, „s-a ținut cont și de supraaglomerarea inspectoratelor pentru situații de urgență, unde au ajuns foarte multe documente, iar personalul abilitat cu verificarea lor este prea puțin”.
Potrivit Legii nr. 33/2016, obligaţia obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu revine beneficiarului investiţiei ori persoanei fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente.
Totuşi, în cazul în care este constatată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, autorităţile pot decide oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor fără a mai aştepta obţinerea autorizaţiei amintite.
Atenţie! Până la data obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, răspunderea pentru funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punct de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine exclusiv beneficiarilor investiţiilor.
Dacă până în noiembrie 2015 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) putea să dispună doar oprirea funcţionării/folosirii construcţiilor/amenajărilor, acum personalul ISU poate şi să sigileze construcţiile şi amenajările firmelor care nu respectă regulile de siguranţă la incendiu.
Potrivit normelor în vigoare, criteriile pentru închiderea localurilor se aplică în cazul clădirilor/spaţiilor comerciale, adică în baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine şi supermagazine. De asemenea, acestea sunt valabile în egală măsură pentru clădirile/spaţiile culturale (teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participării publicului) şi clădirile/spaţiile turistice (hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni).
Noile prevederi sunt valabile pentru construcţiile/amenajările cu o arie desfăşurată mai mare de 200 de metri pătraţi, indiferent de existenţa/inexistenţa unei autorizări de securitate la incendiu.
Concret, atunci când este vorba de construcţii/amenajări cu destinaţia de comerţ, cultură sau turism ce sunt autorizate pentru securitatea la incendiu, oprirea funcţionării/folosirii se dispune în oricare dintre următoarele situaţii:
• depăşirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizaţia de securitate la incendiu;
• depăşirea numărului de niveluri supraterane faţă de valoarea de referinţă admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc;
• desfiinţarea unei căi de evacuare atunci când, potrivit reglementărilor tehnice specifice, se impun două sau mai multe căi de evacuare, în concordanţă cu valoarea de referinţă;
• reducerea prin elemente de construcţie cu mai mult de 25% din valoarea de referinţă a înălţimii/lăţimii căilor de evacuare, în condiţiile în care deficienţa nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;
• desfiinţarea instalaţiilor/sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiului;
• desfiinţarea instalaţiilor/sistemelor de desfumare ori a instalaţiilor de iluminat de securitate pentru evacuare.
Notă: Valorile de referinţă pentru criteriile menţionate sunt, conform hotărârii de Guvern, cele incluse în documentaţiile tehnice aferente autorizaţiilor de securitate la incendiu, raportate la cerinţele reglementărilor tehnice indicate în documentaţia ce a stat la baza obţinerii autorizaţiei.
Atunci când este vorba de construcţii/amenajări cu destinaţia de comerţ, cultură sau turism ce nu sunt autorizate pentru securitatea la incendiu, oprirea funcţionării/folosirii se dispune în oricare dintre următoarele situaţii:
• depăşirea numărului maxim de utilizatori pentru baruri, cluburi, discoteci şi restaurante cu mai mult de 10% din valoarea de referinţă;
• depăşirea numărului de niveluri supraterane faţă de valoarea de referinţă admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc;
• neasigurarea numărului minim de căi pentru evacuare faţă de valoarea de referinţă;
• reducerea prin elemente de construcţie cu mai mult de 25% din valoarea de referinţă a înălţimii/lăţimii căilor de evacuare, în condiţiile în care deficienţa nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;
• neechiparea cu instalaţii de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiului, în concordanţă cu valoarea de referinţă;
• neechiparea cu instalaţii/sisteme de desfumare ori instalaţii de iluminat de securitate pentru evacuare, în concordanţă cu valoarea de referinţă;
• categorii de construcţii sau amenajări la care nu au fost identificate data realizării documentaţiei tehnice de autorizare a lucrărilor de construcţii sau momentul punerii în funcţiune.
Notă: Exceptând ultimul punct de mai sus, valorile de referinţă pentru criterii sunt cele din reglementările tehnice specifice în vigoare la data realizării documentaţiei tehnice de autorizare a lucrărilor de construcţii sau la momentul punerii în funcţiune.

Depăşirea numărului maxim de utilizatori se constată de către personalul ISU, cu sprijinul poliţiştilor sau al jandarmilor, după caz.
Referitor la oprirea funcţionării/folosirii, HG nr 915/2015 prevede că aceasta se face până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. Iar în cazul depăşirii cu mai

Despre Administrator

Citeşte şi ...

Minora dispărută de la domiciliu a fost găsită

Minora dispărută de la domiciliu a fost găsită

Minora din Mioveni, a cărei plecare voluntară a fost sesizată în această seară, 16 aprilie ...

Lasă un răspuns

Please add a post. Powered by Announcement Bar