Acasă / SOCIAL / Depuneţi situaţiile financiare anuale!

Depuneţi situaţiile financiare anuale!

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală le reaminteşte contribuabililor că termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale pentru persoanele juridice fără scop patrimonial e de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv 30 aprilie 2014.
Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la articolul 1, aliniatul 2, din Le-gea contabilităţii Nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale la data de 31 decembrie, în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patri-monial, aprobate prin Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor Nr. 1.969/2007, utilizînd programul de asistenţă ela-borat de Ministerul Finanţelor Publice pentru acestea. Situaţiile financiare anuale cuprind bilanţul şi contul rezultatului exerciţiului. Situaţiile financiare de la 31 decembrie 2013 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pe hîrtie şi electronic ori se transmit electronic, avînd ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, care este pus la dispoziţia persoanelor juridice fără scop patrimonial, în mod gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe website-ul Agenţiei Naţionale de Admi-nistrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii.
Sursa :curier.ro

Despre Administrator

Citeşte şi ...

controale ISU

25 de controale și sancțiuni în cuantum de 302.500 lei, aplicate de inspectorii de prevenire argeșeni

În intervalul 12 – 18 februarie 2024, inspectorii de prevenire argeșeni au desfășurat, în județul ...

Lasă un răspuns

Please add a post. Powered by Announcement Bar