Acasă / SOCIAL / Fonduri Regio pentru extinderea şi dotarea infrastructurii educaţionale din mediul rural argeşean

Fonduri Regio pentru extinderea şi dotarea infrastructurii educaţionale din mediul rural argeşean

În data de 2 iulie, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a semnat contractul de finanţare pentru un nou proiect ce vizează dezvoltarea infrastructurii educaţionale din judeţul Argeş. Comuna Bascov, în calitate de beneficiar, a obţinut fonduri nerambursabile Regio în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, pentru proiectul cu titlul „Reabilitare Şcoală generală cu clasele I – VIII Valea Ursului – comuna Bascov, judeţul Argeş”.

Noul contract de finanţare, ce are termen de implementare 15 luni, vizează îmbunătăţirea şi sprijinirea infrastructurii educaţionale, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, în vederea dezvoltării durabile a comunei Bascov. Astfel, cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio se doreşte asigurarea unui proces de învăţământ de calitate, la standarde europene şi creşterea gradului de participare a elevilor la educaţie.

Contractul are o valoare totală de 3.379.868,59 de lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.218.785,25 lei (1.885.967,46 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, 288.442,08 lei fonduri de la bugetul naţional, iar 44.375,71 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului).
Cu sprijin nerambursabil Regio se vor realiza lucrări de reabilitare exterioară și interioară a clădirilor Şcolii cu clasele I-VIII Valea Ursului. Totodată, proiectul vizează îmbunătățirea confortului termic, prin crearea unui sistem modern propriu de încălzire economic și eficient, dotarea cu mobilier modern a sălilor de clase noi și a laboratoarelor. De asemenea, se urmăreşte creşterea calităţii orelor, precum şi creşterea valorii adăugate rezultate prin dotarea unităților de învățământ cu sisteme informatice și didactice moderne, pentru creșterea accesului la informație și crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii.

Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte crearea de șanse egale de educație, prin îmbunătățirea condițiilor de acces la educație a elevilor din comuna argeşeană Bascov și diminuarea ratei abandonului școlar în rândul copiilor proveniți din familii defavorizate.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Despre Administrator

Citeşte şi ...

Fernando Mihalache

Program argentinian și spaniol, la Filarmonica Pitești

Filarmonica Pitești organizează joi, 22 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul simfonic ...

Lasă un răspuns

Please add a post. Powered by Announcement Bar