Acasă / SOCIAL / Jandarmii şi-au prezentat ieri bilanţul activităţii în anul 2013

Jandarmii şi-au prezentat ieri bilanţul activităţii în anul 2013

Jandarmii din judeţ şi-au prezentat ieri bilanţul activităţii în anul 2013 unde au participat la peste 10 000 de misiuni.

Misiunile de ordine şi siguranţă publică au vizat protecţia cetăţeanului şi a instituţiilor statului şi s-au realizat prin participarea la prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, garantarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale, a siguranţei cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, asigurarea climatului necesar funcţionării instituţiilor statului, în conformitate cu prevederile legale.
Activitatea de planificare, organizare şi executare a misiunilor de ordine şi siguranţă publică s-a desfăşurat, în perioada de referinţă, pe baza cadrului normativ existent, în considerarea faptului că Jandarmeria, prin atribuţii şi organizare, este o forţă de poliţie, cu statut militar, un serviciu public adaptat necesităţilor cetăţeanului şi statului român, care oferă posibilitatea unei acţiuni adecvate, în situaţii de pace şi criză, pe un spectru larg de misiuni.
În anul 2013, structurile de ordine publică ale Inspectoratului au executat un număr de 10 919 misiuni, faţă de 8491 misiuni executate în anul 2012.

Au fost executate 976 misiuni de asigurare a ordinii publice în anul 2013 , după cum urmează:

– Pe timpul manifestărilor de protest, s-a acţionat pentru monitorizarea şi gestionarea situaţiei operative a acţiunilor cu grad ridicat de risc, pentru a nu degenera în tulburări grave ale ordinii publice, fiind executate în acest sens 21 de misiuni;
– Cu ocazia desfăşurării manifestărilor culturale, comemorative şi religioase au fost executate 330 misiuni. În funcţie de gradul de complexitate a fiecărei misiuni au fost luate măsuri de supraveghere a zonelor şi locurilor de desfăşurare a activităţilor, precum şi de cunoaşterea tuturor factorilor care ar fi putut genera situaţii de pericol;
– Cu ocazia manifestărilor sportive s-au executat 403 misiuni. Unitatea a furnizat date de interes operativ cu privire la deplasarea delegaţiilor oficiale şi a suporterilor, a monitorizat comportamentul suporterilor, a acţionat pentru consilierea cluburilor din competenţă şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice. Permanent s-a asigurat schimbul de date cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş, privind tranzitările de către echipele de fotbal sau grupurile de suporteri (galeriile), în conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 09.01.2008. Totodată s-au realizat dispozitive flexibile de ordine şi siguranţă publică şi s-a monitorizat deplasarea grupurilor mari de suporteri dintr-o locaţie în alta în scopul menţinerii ordinii şi siguranţei publice în punctele vulnerabile aflate pe traseele de tranzit de pe raza judeţului Argeş.
I.J.J. Argeş a participat la asigurarea măsurilor de ordine pe timpul desfăşurării a 15 vizite oficiale .
Având în vedere condiţiile meteorologice extreme din anul 2013, 93 jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş, împreună cu Salvamont Argeş şi ISU Argeş au participat la 26 misiuni ce au vizat limitarea şi înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale, fiind salvate/evacuate 61 de persoane şi 24 de autovehicule.

În conformitate cu dispoziţiile Planului Unic de Ordine şi Siguranţă al Judeţului Argeş, în anul 2013, efectivele I.J.J. Argeş, au executat misiuni specifice de menţinere a ordinii şi siguranţei publice în sistem integrat cu structurile de poliţie.
În urma analizelor tactice efectuate s-a avut în vedere asigurarea unui climat optim de ordine şi siguranţă publică, executându-se un număr de 8 777 misiuni de menţinere a ordinii publice.
Situaţia pe categorii de misiuni de menţinere a ordinii şi siguranţei publice se prezintă astfel:
patrule mixte (poliţist – jandarm):
1. în mediul urban: 2258 de misiuni;
2. în mediul rural: 4614 de misiuni.

patrule executate de jandarmi:

3. în mediul urban: 1734 de misiuni;
4. în mediul rural: 46 misiuni;
5. 125 misiuni în zona instituţiilor de învăţământ pe timpul examenului de bacalaureat, capacitate şi pe timpul concursurilor de ocupare a posturilor didactice;

Inspectoratul asigură protecţia instituţională, supravegherea şi ordinea publică la un număr de 24 de obiective, supravegherea şi intervenţia la conductele magistrale de transport produse petroliere precum şi paza şi protecţia transporturilor de produse cu caracter special, de bunuri şi valori şi corespondenţă clasificată.
În perioada analizată I .J. J. Argeş a asigurat paza şi protecţia unui număr de 79 de transporturi cu caracter special, 83 de transporturi de bunuri şi valori şi a participat la asigurarea a 500 de transporturi de corespondenţă clasificată.
Dispozitivele de pază şi protecţie au fost în permanenţă evaluate în raport de riscurile identificate, asigurându-se totodată măsurile de ordine şi siguranţă publică în imediata apropiere a acestora, măsuri ce au concurat la ducerea la îndeplinire a misiunilor fără a se înregistra evenimente negative .

Activitatea de prevenire şi combatere a faptelor antisociale desfăşurată de I.J.J. Argeş a fost direcţionată spre îmbunătăţirea continuă a serviciilor de ordine şi siguranţă publică prestate pentru cetăţeni şi orientată către scăderea criminalităţii stradale, ca principal indicator de eficienţă.
Privitor la activitatea de constatare a infracţiunilor, efectuată în limita competenţei materiale conferite de actele normative, în perioada analizată, au fost constatate independent un număr de 97 de fapte de natură penală, fiind depistaţi 95 de făptuitori, faţă de 70 fapte de natură penală cu 78 de făptuitori identificaţi în anul 2012.
Au fost instrumentate 67 de dosare cu documente de constatare a faptelor de natură penală, mai multe cu 7 faţă de anul 2012.
Pe de altă parte, au fost constatate 225 de infracţiuni în comun cu organele de poliţie, faţă de 255 constatate în anul 2012 şi au fost depistate 2 persoane aflate în urmărire naţională.
Constatările au fost înaintate cu operativitate organelor de parchet competente teritorial sau material ori, după caz, organelor de poliţie.
În perioada supusă analizei, lucrătorii I.J.J. Argeş au întocmit un total de 1.986 procese-verbale de constatare a unor fapte contravenţionale, valoarea acestora fiind de 474.085 lei.
Personalul I.J.J. Argeş a contribuit la supravegherea respectării unui număr de 269 de măsuri preventive sau alte măsuri procesuale şi a participat la executarea a 503 acţiuni de pregătire cu caracter preventiv-educativ şi anti-infracţională a populaţiei.
În acest domeniu, unitatea a continuat să participe la acţiuni în zona de responsabilitate în cadrul proiectelor în care este parte.
Jandarmeria argeşeană a participat la Programul de prevenire şi combatere a consumului de substanţe aşa-zis etnobotanice, realizat de Instituţia Prefectului şi axat pe două componente: prevenţie şi reacţie. Totodată a fost cooptată de Instituţia Prefectului într-un sistem-cadru de asigurare a protecţiei instituţiilor de învăţământ la nivelul judeţului Argeş, alături de I.P.J. Argeş şi unele structuri ale poliţiei locale.
Au fost încheiate 14 proiecte de parteneriat educaţional, în cadrul programului comun de prevenire a criminalităţii – Împreună pentru siguranţă, încheiat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, un program general de acţiune pentru prevenirea consumului de droguri – Fii conştient, nu dependent!, un plan general de acţiune – Dezvoltarea componentei de prevenire a criminalităţii şi un program educaţional pentru activitatea de prevenire a faptelor antisociale – Stop violenţei! Violenţa nu îţi ajută echipa favorită!.
Este demn de remarcat faptul că, în anul 2013, unitatea noastră a primit mai multe solicitări de parteneriat din partea celorlalţi actori sociali implicaţi în oferirea de servicii de securitate publică, ceea ce denotă aprecierea în creştere şi amplificarea gradului de credibilitate de care se bucură instituţia.

În anul 2013, pe timpul îndeplinirii misiunilor specifice încredinţate, am colaborat şi cooperat eficient cu instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, structuri ale sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi cu organizaţii nonguvernamentale, pentru atingerea scopurilor comune.
Pe linia combaterii fenomenului infracţional şi contravenţional, un segment deosebit de important al acestei activităţi îl constituie cele 483 acţiuni executate în comun cu alte instituţii, prin folosirea a 2 420 jandarmi, astfel:
1. 18 acţiuni în cooperare cu Pachetul, DIICOT, BCCOA pentru efectuarea unor acte procedurale;
2. 51 acţiuni cu executorii judecătoreşti pentru activităţi de punere în aplicare a sentinţelor judecătoreşti;
3. 29 acţiuni în colaborare cu organele administraţiei locale ce au avut ca scop respectarea prevederilor legale, în scopul desfăşurării în condiţii de normalitate a evenimentelor organizate;
4. 108 acţiuni executate în cooperare cu organele silvice ce au vizat situaţiile de tăieri (sustrageri) ilegale de arbori, precum şi transportul de material lemnos fără documente de provenienţă;
5. 19 acţiuni în colaborare cu Salvamont ce au avut ca scop salvarea şi evacuarea de persoane;
6. 258 acţiuni cu alte instituţii din care enumerăm: Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Garda Financiară, Direcţia Sanitar Veterinară Argeş, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş, ORI – Serviciul pentru Imigrări Argeş, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Argeş, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat – Unitatea Teritorială 360 Curtea de Argeş, Administraţia Naţională Parcuri Naţionale – Piatra Craiului, Fundaţia Conservation Carpathia, S.C. Publitrans 2000 S.A., Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în conformitate cu prevederile planurilor de cooperare şi protocoalelor de colaborare încheiate.

I.J.J. Argeş a urmărit în anul 2013 consolidarea relaţiei cu societatea civilă, reprezentanţii mass-media, instituţiile publice în spiritul transparenţei şi echidistanţei prin comunicarea reală, actuală şi completă a activităţilor desfăşurate de personalul instituţiei în zona de responsabilitate, conform competenţelor prevăzute de actele normative în vigoare.
Componenta de responsabilitate socială a instituţiei a fost reliefată prin derularea sau participarea în cadrul unor campanii, după cum urmează:
– ,, Ne pasă de mediu ” – la nivelul compartimentului Informare, relaţii publice şi cu publicul au fost elaborate materiale informative care conţineau prevederi legale referitoare la protecţia mediului şi desfăşurarea activităţilor de picnic, materiale care au fost distribuite de către jandarmii din cadrul posturilor montane Rucăr şi Arefu turiştilor din zona montană;
– ,, Let’s do it, Romania !”- participarea jandarmilor argeşeni la ediţia a-IV-a a campaniei, încercând să demonstreze încă o dată că le pasă de mediul înconjurător şi că sunt alături de comunitate nu numai pe timpul executării misiunilor specifice, ci şi pe planul restabilirii raporturilor normale dintre natură si om.
– ,, Jandarmeria pe înţelesul tuturor ” – campanie de informare, prevenire şi dialog social iniţiată de Jandarmeria Română – Etapa I ,, Stop violenţei şi discriminării în şcoli “.Campania a debutat în luna septembrie , fiind derulate până în prezent un număr de 120 de şedinţe de pregătire anti-infracţională şi cu caracter preventiv-educativ în instituţii de învăţământ preuniversitar din municipiile Pitesti şi Câmpulung, oraşele Mioveni, Curtea de Arges, Costeşti, Topoloveni, Ştefăneşti comunele Mărăcineni, Bascov, Arefu, Leordeni, Buzoeşti.

În vederea îmbunătăţirii activităţii în anul 2014, jandarmii argeşeni vor acţiona pentru consolidarea locului şi rolului Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş, prin îndeplinirea următoarelor obiective:
 Perfecţionarea şi dezvoltarea cooperării şi colaborării cu toate instituţiile din cadrul sistemului de apărare şi securitate naţională, precum şi cu celelalte autorităţi cu atribuţii în domeniu şi cu societatea civilă în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite populaţiei;
 Dezvoltarea componentei preventiv-educative a acţiunilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş;
 Continuarea campaniei ,, Jandarmeria pe înţelesul tuturor ” având ca obiectiv conştientizarea partenerilor de dialog social şi a formatorilor de opinie asupra importanţei cunoaşterii şi respectării legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, manifestărilor culturale, artistice şi religioase, dar şi asumarea de către instituţie a unor puncte de vedere exprimate din afara acesteia şi efectuarea unei autoanalize în vederea ameliorării modurilor de acţiune ale Jandarmeriei Române, în spiritul legislaţiei internaţionale privind drepturile omului.
Mihai Neacsu

Despre Administrator

Citeşte şi ...

controale ISU

25 de controale și sancțiuni în cuantum de 302.500 lei, aplicate de inspectorii de prevenire argeșeni

În intervalul 12 – 18 februarie 2024, inspectorii de prevenire argeșeni au desfășurat, în județul ...

Lasă un răspuns

Please add a post. Powered by Announcement Bar