Acasă / EVENIMENT / Raport de activitate C.J. Argeș, la 2 ani de mandat

Raport de activitate C.J. Argeș, la 2 ani de mandat

Consiliul Județean Argeș a atras, în ultimii ani, cele mai consistente fonduri din istoria acestui județ pe programele guvernamentale și europene.
Ne aflăm, din acest punct de vedere pe primul loc în Regiunea de Dezvoltare Sud – Muntenia:

# 32 de proiecte pe fonduri europene (C.J Argeș + plus instituții subordonate) – 542,6 milioane lei.
- Dintre acestea 14 proiecte sunt ale Consiliului Județean Argeș – 356 milioane lei.

- INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ: 188.984.812,69 lei (68,436 km)
- SĂNĂTATE: 58.559.507,79 lei
- PATRIMONIU CULTURAL: 66.265.933,99 lei
- EFICIENTA ENERGETICA CLĂDIRI PUBLICE: 39.802.241,38 lei
- DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE: 2.943.139,02 lei

# 9 proiecte pe PNDL II – 149,2 milioane lei (majoritate pe infrastructură rutieră și sănătate).
# 11 proiecte prin Programul național de investiții “Anghel Saligny” – 140 milioane lei.

*Primul contract s-a semnat în această săptămână, marți 1 noiembrie, pentru “Modernizare DJ 703 B, Pădureți – Costești”, în lungime de peste 10 kilometri, în valoare de peste 24 de milioane.

Ø Total proiecte pe infrastructură rutieră 230 de kilometri.

Surse de finanțare:
#fonduri europene,
# PNDL II,
# Programul național “Anghel Saligny”
O parte realizate, altele în curs de realizare sau în diferite stadii de implementare (fonduri europene, PNDL II, “Anghel Saligny”, fără a fi incluse proiectele finanțate din fonduri proprii). * Ex: În luna octombrie 2022 s-a finalizat DJ 504, Limita Jud. Teleorman – Popești – Izvoru – Recea – Cornăţel – Vulpești (DN65A), L = 25, 995 km, care traversează comunele Popești, Izvoru, Recea, Buzoești, Jud. Argeș

# 68,436 km de drumuri judțene doar pe fonduri europene

Ø S-au asfaltat 133 de kilometri de drumuri județene
Surse de finanțare:
#fonduri europene,
# PNDL II,
# Fondurii proprii ale C.J. Argeș

# Toate acestea în condițiile în care se știe că am traversat o criză pandemică în care prioritatea cea mai mare a fost sănătatea, iar Consiliul Județean Argeș are în administrare 9 spitale. Pentru aceste spitale, în perioada 2020 – 2022, s-a alocat – peste 105 milioane lei.

*În același timp, cinci din proiectele pe fonduri europene accesate de C.J. Argeș vizează infrastructura SANITARĂ. (Spitalul Județean de Urgență Pitești – 2, Spitalul de Pediatrie – 2, Spitalul Brădet – 1)

* În plus, prin Programului Operaţional Infrastructură Mare C.J. Argeș a depus proiectul ”Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie „ Sf. Andrei”, Valea Iașului”.

Prin PNDL II – „Consolidarea și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești”, iar din fonduri proprii ale CJ Argeș se construiește noul corp de clădire al Spitalului Județean.

Bineînțeles că au mai fost și alte investiții legate de aparatură medicală sau susținerea cheltuilelilor de funcționare. În același timp, unitățile medicale au avut și propriile proiecte prin care au obținut aparatură medical. Chiar în această săptămână, Spitalul Leodeni a fost dotat cu un aparat nou de radiologie digital, de ultimă generaţie, obţinut prin fonduri europene.

Cum se împarte bugetul Consiliului Județean Argeș, pe capitolul investiții:
# Transporturi. – 26,28%
# Cofinanțare Proiecte – 26,01%
# Asistență socială (Direcția Generală de Asistență Socială) – 25,81%
# Cultură, recreere și religie – 9,98%
# Sănătate – 6,10%
# Invățământ – 3,20%
# Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, Rezerva bugetară, Rambursare credite – 1,37%
# Locuințe, servicii și dezvoltare publică (Serviciul Public Județean Salvamont) – 0,55%
# Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi – 0,26%
# Ordine publică și siguranță națională (Inspectoratul pentru Situații de Urgență) – 0,21%
# Acțiuni generale economice (Programe de dezvoltare regională) – 0,15%
# Apărare (Centrul Militar Județean Argeș, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Argeș) – 0,07%
# Protecția mediului – 0,01%

# 66,6 milioane lei pentru localitățile din Argeș
În acești ani, Consiliul Județean Argeș a repartizat sume în valoare de 66,6 milioane lei unităților administrativ-teritoriale de la nivelul județului în vederea susținerii programelor de dezvoltare locală, susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care unitățile administrativ-teritoriale, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

PROIECTE FONDURI EUROPENE

I. Consiliul Județean Argeș are/a avut în implementare 14 proiecte – în valoare de 356,5 milioane lei.

PROIECTE PE FONDURI EUROPENE FINALIZATE

1. „Modernizarea DJ 504, Limita Jud. Teleorman – Popești – Izvoru – Recea – Cornăţel – Vulpești (DN65A), km 110 + 700 – 136 + 695, l = 25, 995 km, Com. Popești, Izvoru, Recea, Buzoești, Jud. Argeș”. Proiectul s-a finalizat la începutul lunii octombrie 2022.
Valoarea actualizată totală a proiectului: 86 milioane lei

2. „Creşterea eficienţei energetice a Spitalului de Recuperare Brădet”. Proiectul s-a finalizat în luna aprilie 2022.
Valoare totală proiect: 4,3 milioane lei cu TVA.

3. „Implementarea unor măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Județean Argeș”. Proiect finalizat în luna septembrie 2022.
Valoarea totală a contractului de finanţare este de 2.943.139,02 lei.

PROIECTE PE FONDURI EUROPENE în implementare

4.”Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer – Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”
Valoarea totală este de 19.570.965,55 lei cu TVA.
Execuția lucrărilor până la această dată este realizată în procent de 36,35%.

5. „Restaurarea Muzeului Judeţean Argeş – consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural”
Valoarea proiectului este de 23,4 milioane lei cu TVA.
Procentul fizic al execuției de lucrări până la această dată este de 55%.

6. „Conservarea şi Consolidarea Cetăţii Poenari Argeş”
Valoarea actualizata a proiectului este de 23,2 milioane lei cu TVA.
Procentul fizic al execuției de lucrări până la această dată este de 12%.

7. „Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ, situat în Pitești, Piața Vasile Milea nr.1, județul Argeș”
Valoarea proiectului este de 35,5 milioane lei
Stadiul actual al implementării: – 44%.

8. „Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș”
Valoarea totală a proiectului este de 99,8 milioane lei.
Stadiul execuției – 28,5%.

9.” Extindere şi dotare spaţii urgenţă şi amenajări incintă Spital Judeţean de Urgenţa Piteşti”
Valoarea totală actualizată după revizuirea SF: 13 milioane lei cu TVA
Proiectul se regăsește în faza de executie de lucrări, demarată prin ordinul de începere din 19.08.2022, progres fizic 5%.

10. „Extindere, modernizare și dotare Spații Urgență Spitalul De Pediatrie Pitești”
Valoarea proiectului este de 3,4 milioane lei.
Proiectul se regăsește în faza de execuție de lucrări, progres fizic 14,71%.

11. „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești”
Valoare totală:16,2 milioane lei
Proiectul se află în etapa de finalizare Proiect tehnic.

12. „Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești”
Valoare totală – 16 milioane lei
Proiectul se află în etapa de finalizare Proiect tehnic.

13. Realizarea documentației tehnico-economice faza DALI si PT aferentă proiectului ”Modernizare DJ 679: Păduroiu (DN67B) – Lipia – Popești – Lunca Corbului – Pădureți – Ciești – Fâlfani – Cotmeana – Malu – Bârla – Lim. Jud. Olt, km 0+000-48.222; L=47,670 km”
Valoarea inițială totală a proiectului: 3,2 milioane lei.
Proiectul se află în Etapa I: elaborare DALI, studii, expertize, documentații pentru Certificatul de urbanism, avize. Proiectul urmează a fi depus în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027.

14. ”Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie „ Sf. Andrei”, Valea Iașului”.
Proiectul este finanțat prin Programului Operaţional Infrastructură Mare.
Valoare totală proiect: aproape 10 milioane lei.

II. Proiecte depuse pe PNRR:

1. ”Proiectul „Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.) Argeș, precum și de organizare a activităților conexe de informare și consultare a publicului”
Acest proiect se află în etapa de evaluare.

2. ”Renovarea energetică moderată pentru sediul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș, Municipiul Pitești, str. George Coșbuc nr. 40, județul Argeș”
Valoarea proiectului este de 1.858.417,704 lei.(depus spre finanțare în data de 10.10.2022 )

III. Accesarea finanțării prin Programul Operațional Regional 2021-2027:

1. Proiectul ,,Modernizare DJ 659: Piteşti – Bradu – Suseni – Gliganu de Sus – Bârlogu – Negraşi – Mozăceni – Lim. Jud. Dâmbovița, km 0+000-58+320, L = 58,320 km” – faza Servicii de întocmire studii de teren, elaborare Expertize tehnice (drum și poduri), D.A.L.I.+P.T.+D.E.+C.S., D.T.A.C., documentații obținere avize și asistența tehnică din partea proiectantului

2. Proiectul „Promovarea Castrului Roman JIDAVA (JIDOVA)”- este în curs de elaborare documentatia tehnico- economică pentru faza DALI

3. „Creșterea eficienței energetice pentru Pavilionul 1 Spitalul Sfânta Maria Vedea”

IV. Consiliul Județean Argeș are în pregătire pentru depunerea spre finanțare prin PNRR următorul proiect:

1. Laborator de radioterapie Spital Județean de Urgență Pitești – cuprins în lista celor 49 de investiții propuse.
Valoare proiect: 12,7 milioane euro cu TVA ( aproximativ 66 milioane lei)

V. Consiliul Județean Argeș are în pregătire pentru depunerea spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 următorul proiect:
1. „Drum expres A1-Pitești-Mioveni”- Elaborare Studiu de Fezabilitate ce urmează a fi depus în colaborare cu CNAIR(în baza Protocolui de colaborare) pe programul POIM 2014-2020. Execuția proiectului urmează a fi depusă spre finanțare de C.N.A.I.R. în colaborare cu UAT Județul Argeș, prin Programul Operațional Transport 2021-2027. Miercuri, 2 noiembrie 2022, la Ministerul Transporturilor s-a semnat protocolul de colaborare ce reprezintă primul pas pentru construcția Drumului Expres A1-Pitești-Mioveni. Este vorba de elaborare Studiului de Fezabilitate ce urmează a fi depus în colaborare cu CNAIR pe programul POIM 2014-2020. Execuția proiectului urmează a fi depusă spre finanțare de C.N.A.I.R. în colaborare cu C.J. Argeș, prin Programul Operațional Transport 2021-2027.

PNDL II: – 9 proiecte

Ø 7 proiecte finanțate prin PNDL II au fost finalizate:

1. „Modernizare DJ 703 B Șerbănești (DJ 659) – Siliștea, L= 7,416 km, în comunele Rociu și Căteasca”
- valoare totală a investiției – 11,7 milioane lei
2. „Modernizare DJ 702 A Ciupa – Rătești
- valoare totală a investiției – 4,1 milioane lei
3. Modernizare DJ 703 B Costești (DN 65 A) – Șerbănești (DJ 659), L = 8,458 km, la Costești și Rociu
- valoare totală a investiției – 14,7 milioane lei
4. Modernizare DJ 703 B Morărești – Uda, L = 2,5 km, la Uda
- valoare totală a investiției – 9,6 milioane lei
5. Pod pe DJ 741 Pitești – Valea Mare – Făgetu – Mioveni, km 2+060, peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), la Ștefănești
- valoare totală a investiției – 2,3 milioane lei
6. ,,Modernizare drum judeţean DJ 725 Stoenești – Dragoslavele, km 3+313 ÷ 6+626, L= 3,313 km, în comunele Stoenești și Dragoslavele, Judeţul Argeș”
- valoare totală a investiției – 6,5 milioane lei
7. „Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăeşti peste râul Târgului, Km 21+900, în comuna Mihăeşti” – obiectul pod nou
- valoare obiectiv pod nou : 3,5 milioane lei

Ø Proiecte în curs de implemnatre prin PNDL II

Investițiile „Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești” și „Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeș (DN 7 C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L=152 m, în com. Valea Danului”, finanțate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală II se află, în continuare, în implementare.

PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII “ANGHEL SALIGNY”
– PROIECTE ÎN VALOARE DE 140 MILIOANE LEI:

1. Modernizare DJ 703 B Pădureți (DJ 679) – Costești (DN 65 A), L=10,312 km la Lunca Corbului și Costești. *Primul contract semnat în această săptămână, marți 1 noiembrie, în valoare de peste 24 de milioane.
2. Stație de epurare ape uzate și rețea de canalizare menajeră aferentă unităților medicale: Spitalul de Boli Cronice Călinești, Unitatea de Asistență Medico-Socială Călinești, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călinești și Centrul de Permanență Călinești din Comuna Călinești.
3. Pod peste râul Neajlov, în satul Siliștea, comuna Căteasca.
4. Modernizare DJ 703G Şuici (DJ 703H) – Ianculeşti – lim.jud,Vâlcea, L=2,921 Km, comuna Șuici
5. Modernizare DJ 731 B, sate Sămara şi Metofu, L=2,125 Km, comuna Poiana Lacului
6. Modernizare DJ 732 C Bughea de Jos – Malu – Godeni, L= 1,53 Km
7. Modernizare DJ 679 C lzvoru – Mozăceni, L = 9,199 Km
8. Modernizare DJ 703 H Sălătrucu-Vâlcea, L = 4,712 Km
9. Modernizare DJ 703 B Morărești – Uda, în Comuna Uda, L = 1,553 Km
10. Modernizare DJ 739 Bârzeşti (DN 73 D) – Negrești – Zgripcești – Beleți, L=1,826 Km, în Comuna Vulturești
11. Modernizare DJ 703 I Merișani (DN 7 C – Km 12+450) – Musătești – Brăduleț – Brădet – Lac Vidraru (DN 7 C – Km 64+400), L = 7,475 Km.

*Au fost întocmite, de asemenea, documentele necesare în vederea implementării investiției “Locuințe de serviciu în Ștefănești “ pentru care a fost încheiat cu Agenția Națională pentru Locuințe Contractul nr.8206/2020.

Drumuri asfaltate prin REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ARGEȘ:

1. Modernizare DJ 725 Stoenesti – Dragoslavele
2. Modernizare DJ 659 A Bradu – Costesti
3. Modernizare DJ 704 H Merisani – Baiculesti
4. Modernizare DJ 679 D Negrasi – Mozacu
5. Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ703B) – Baloteasca – Cotu Malului – Glambocata – Leordeni (DN7)
6. Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ703B) – Baloteasca – Cotu Malului – Glambocata – Leordeni (DN7)
7. Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ703B) – Baloteasca – Cotu Malului – Glambocata – Leordeni (DN7)
8. Modernizare DJ 679 C Izvoru – Mozaceni
9. Modernizare DJ 703 B lim.jud.Olt – Marghia
10. Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ703B) – Baloteasca – Cotu Malului – Glambocata – Leordeni (DN7)
11. Modernizare DJ 702 F
12. Modernizare DJ 508 Cateasca (DJ703B) – Furduiesti – Teiu – Buta (DJ659)
13. Modernizare DJ 703 Moraresti – Cuca – Ciomagesti – lim.jud.Olt
14. Modernizare DJ 704 E Ursoaia – Bascovele

SĂNĂTATE:

Consiliul Județean Argeș are în administrare 9 spitale.
Suma totală alocată – 105.342,5 mii lei

Ø Dezvoltarea serviciilor de spitalizare de zi
Realizată prin înființarea structurilor de spitalizare de zi la 4 unități sanitare, totalizând un număr de 25 paturi, după cum urmează:
Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești – 4 paturi;
Spitalul de Boli Cronice Călinești – 5 paturi;
Spitalul Orășenesc „Regele Carol I” Costești – 12 paturi;
Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea – 4 paturi.

Ø Consolidarea capacității de îngrijire paliativă și îngrijire pe termen lung
Ø S-a asigurat creșterea numărului de paturi de îngrijiri paliative cu 47 paturi la
Spitalul de Boli Cronice Călinești, precum și suplimentarea cu 10 paturi a îngrijirilor pe termen lung la Unitatea de Asistență Medico-Socială Dedulești.

Ø Reconfigurarea structurii unităților sanitare în vederea consolidării capacității de recuperare respiratorie post COVID-19
Ø Necesitatea îngrijirii pacienților post COVID-19 care prezintă modificări ale capacității respiratorii a impus reorganizarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului, acesta funcționând în prezent cu un număr de 55 paturi de recuperare medicală respiratorie.

Ø Ambulatoriul de specialitate – rol major în acordarea îngrijirilor medicale
Ø Înființarea primelor cabinete, în sistemul public de sănătate din județul Argeș, în specialitățile: chirurgie toracică și chirurgie orală și maxilo-facială în cadrul Ambulatorului integrat de specialitate al Spitalului Județean de Urgență Pitești.

Ø Parteneriat pentru sănătate cu Fundația Renașterea în vederea implementării proiectului ROCCAS II Sud – Muntenia – servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament pentru cancerul colorectal.
Ø Proiectul se derulează până în anul 2023.
Ø Grupul țintă pentru județeul Argeș este de 12.500 de persoane.
Ø 6.600 de persoane au efectuat teste de screening până în prezent.

1. Spitalul Județean de Urgență Pitești

# Sume alocate pentru cheltuieli cu bunuri și servicii – peste 16 milioane lei.
# Sume alocate pentru cheltuieli de capital – 66 milioane lei.
Total – 82 de milioane lei

În perioada 2020-2022, au fost angajate un număr de 294 persoane, din care 25 de medici și 90 de asistenți medicali.

Aparatură medicală – aproximativ 3,7 milioane lei lei, finanţare de la Consiliul Judeţean Argeş şi Ministerul Sănătăţii.
C.J. Argeș a alocat 1,3 milioane lei în Pandemia Covid-19, pentru materiale sanitare, echipamente de protecție și dezinfectanți.

“Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare cauzata de criza COVID-19”, – 42,4 milioane lei (aparatură medicală, instrumentar medical și echipament de protecție).

1. INVESTIȚII:
# Extinderea spitalului prin construirea unui corp nou S+P+4
# Extindere și dotare spații de urgență și amenajări incinta S.J.U.P.
# Consolidarea și reabilitarea SJUP
# Construirea unui Laborator de Radioterapie
# Extinderea, reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului Integrat:
# Reparații Bloc Operator – Sala de operație 8-9;
# Reabilitarea construcției aferente Serviciului de Medicină Legală Argeş;
# Reparație construcție Farmacia 2
# Amenajare spațiu pentru relocarea compartimentului Dermatovenerologie
# Amenajarea spatiului pentru amplasarea aparatului radiologic digital din Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala.

2. SPITALUL DE PEDIATRIE
# Sume alocate pentru cheltuieli cu bunuri și servicii – peste 650.000 lei.
# Sume alocate pentru cheltuieli de capital – 789.000 lei.
Total – peste 1,4 milioane lei

Spitalul de Pediatrie Pitesti este încadrat în categoria a II-a de acreditare.
Au fost ocupate un număr de 30 posturi.
S-au finalizat lucrările de reabilitare la Etajul 4 al Spitalului de Pediatrie Pitești, în care funcționează Secția dedicată tratamentului pacienților cu vârste cuprinse între 3-18 ani. Secția are 45 de paturi, dintre care trei pentru cardiologie și două pentru copii cu afecțiuni neurologice.
Proiecte ÎN IMPLEMENTARE:
# „Extindere, modernizare și dotare Spații Urgență Spitalul De Pediatrie Pitești”
Valoarea proiectului este de 3,4 milioane lei.
Proiectul se regăsește în faza de execuție de lucrări, progres fizic 14,71%.

# „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești”
Valoare totală:16,2 milioane lei
Proiectul se află în etapa de finalizare Proiect tehnic
*Proiect „Creșterea capacității Spitalului de Pediatrie Pitești de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – 8 milioane lei.

3. SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE “ CONSTANTIN BĂLĂCEANU STOLNICI “ ȘTEFĂNEȘTI
# Sume alocate pentru cheltuieli cu bunuri și servicii – peste 1,7 milioane lei.
# Sume alocate pentru cheltuieli de capital – 205.000 lei.
Total – 1,9 de milioane lei

Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie “Constantin Bălăceanu Stolnici” Ştefăneşti este singurul spital public din județul Argeș care acordă servicii medicale complete persoanelor în vârstă.

REALIZĂRI
1. Obținerea categoriei II de acreditare.
2. Creșterea ponderii cazurilor rezolvate prin ambulatoriul de specialitate.
3. Suplimentarea numărului de paturi cu 4 paturi internare de zi.

Exemple dotări din bani de la C.J. Argeș:

# Înlocuire instalație electrică clădire spital
# Lucrare de reparații privind înlocuirea grupului de pompare a Rezervorului de apă pentru stingere incendiu
# Autoturism
# Electrocardiograf cu 3 canale cu interpretare rezultat
# Electrocardiograf
# Concentrator de oxigen
# Microscop optic în camp luminos
# Aparat încălzit perfuzii
# Aparat drenaj limfatic

4. SPITALULUI DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI
# Sume alocate pentru cheltuieli cu bunuri și servicii – aproape 1,7 milioane lei.
# Sume alocate pentru cheltuieli de capital – 974.500 lei.
Total – aproape 2,7 de milioane lei

Spitalul funcţionează în prezent cu 92 paturi, din care 87 paturi spitalizare continuă și 5 paturi spitalizare de zi.

1. Suplimentarea numărului de paturi de spitalizare continuă la compartimentul de îngrijiri paliative de la 10 paturi la 57 paturi și înființarea unui compartiment de spitalizare de zi de sine stătător cu 5 paturi în specialitatea medicină internă.

2. În domeniul investițiilor și dotărilor la nivelul unității sanitare au fost efectuate:
Ø Din fonduri alocate de Consiliul Județean Argeș:
# sistemul de încălzire în spațiile nou preluate
# lucrări de reparații curente ale instalației electrice la etajul II al clădirii, etaj unde funcționează secția de îngrijiri palliative
# lucrări de instalare sisteme de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu cu confirmare evacuare a persoanelor din încăperi, în toate spațiile
# achiziția unui autoclav/sterilizator cu abur
# echipament ce asigură sterilizarea materialelor și instrumentarului.

Ø Din fonduri alocate din venituri proprii s-au realizat lucrări de instalare sistem de monitorizare la patul bolnavului și grupuri sanitare, pentru secția de îngrijiri paliative, 2 aparate EKG cu 6 canale.
În ceea ce privește politica de personal s-au ocupat un număr de 11 posturi vacante.

Proiecte în derulare, finanțate din bugetul CJ Argeș:
1. Înființarea laboratorului de radiologie și imagistică medicală;
2. Efectuarea de lucrări de investiții la instalația electrică etaj I, parter
3. Efectuarea de lucrări privind instalarea unui sistem supraveghere video și a unei centrale telefonice automate
4. Achiziția de mese/trolii de medicamente
5. Lucrări de reparații curente la rezervorul de apă.
# Lucrări de reparații curente la cabinetul din ambulatoriul de specialitate, în valoare de 29.992 lei, sume alocate din veniturile proprii ale unității sanitare;

5.SPITALUL ORAȘENESC REGELE “CAROL I” COSTEȘTI
# Sume alocate pentru cheltuieli cu bunuri și servicii – aproape 1,8 milioane lei.
# Sume alocate pentru cheltuieli de capital – 1,2 milioane lei.
Total – 3 de milioane lei

Spitalul Orășenesc Regele Carol I Costești are un număr total de 135 de paturi.

Investiții și dotări:
- Electrocardiograf EKG 12 canale
- Cititor pentru linia de micrometoda(micro-titrare) imunohematologica
- Linie de testări imunohematologice micrometoda( microtitrare)
- Analizor gaze pentru sistem de anestezie fabius gs premium
- cardiotocograf
- Sistem de monitorizare individuala pacient, tensiune, EKG, puls TA
- Multicar pentru transport pacienți
- Dotări cu scări exterioare și butoane de alarmare în caz de incediu
- Ventilator de transport
- Incubatoare hibrid închis-deschis și pentru transport intraspitalicesc
- Stație de Dedurizare Simplex
- Pat ATI
- Echipament de stocare
- Incubator deschis tip masa de reanimare

Au fost atrase sume nerambursabile în valoare 17.450.000 lei prin Proiectul „Dotarea Spitalului Orăşenesc Regele Carol I Costeşti cu echipamente medicale pentru creşterea capacităţii de gestionare a crizei COVID-19” (S-au achiziționat echipamente medicale de ultimă generație) .
În baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Orășenesc Regele Carol I Costești”, s-a obținut o finanțare nerambursabilă în valoare de 17.082.310,62 lei.

6. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “SF.ANDREI”, Valea Iaşului
# Sume alocate pentru cheltuieli cu bunuri și servicii – peste 2,3 milioane lei.
# Sume alocate pentru cheltuieli de capital – 1,3 milioane lei.
Total – 3,6 milioane lei

1. Proiect „Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID 19, în județul Argeș” (2021)–în valoare 44 milioane lei.
- Achiziție DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT CU RADIAȚII IONIZATE
# Computer Tomograf cu instalare în container specializat

- Achiziție DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU IMAGISTICĂ MEDICALĂ:
# Aparat de radiologie digitală, Sistem PACS, Ecograf doppler color, Ecograf portabil

2. PROIECT „Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID 19, în județul Argeș” (2022) în valoare 44.172.252,97 lei. (Electrocardiograf, Container medical – triaj epidemiologic, aparat automat dezinfectie cu UV-C și nebulizare, Sterilizator aeromicroflora saloane)
Au fost angajați un număr de 27 salariați.

7.SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
# Sume alocate pentru cheltuieli cu bunuri și servicii – peste 805.000 lei.
# Sume alocate pentru cheltuieli de capital – 900.000 lei.
Total – 1,7 milioane lei

Proiecte pentru îmbunătățirea calității serviciilor hoteliere prin reabilitarea spitalului, diminuarea costurilor și creșterea veniturilor în vederea maximizării rezultatului financiar:
# Proiect cu finanțare europeană și cofinanțare C.J. Argeș finalizat în anul 2021 “Creșterea eficienței energetice” – 3.3 milioane lei.
# Dotarea secțiilor medicale cu obiecte de inventar necesare bunei funcționări.
# Achiziționarea de aparatură și echipamente medicale destinate sectorului fizioterapie.

8. SPITALUL LEORDENI
# Sume alocate pentru cheltuieli cu bunuri și servicii – peste 2,5 milioane lei.
# Sume alocate pentru cheltuieli de capital – peste 2,5 milioane lei.
Total – peste 5 milioane lei

96 paturi de spitalizare continuă, dintre care 65 paturi pentru boli pulmonare tuberculoase și 31 paturi pentru boli pulmonare netuberculoase, și un număr de 8 paturi spitalizare de zi. 95 posturi, dintre care 89 sunt ocupate.

S-au diversificat şi analizele de laborator cu noi determinări bio chimice, dar şi ecografii efectuate cu ajutorul unui ecograf de ultimă generaţie şi de înaltă performanţă.

În această lună, spitalul a fost dotat cu un aparat nou de radiologie digital, de ultimă generaţie, obţinut prin fonduri europene.

Din fonduri de la CJ Argeș:

# Construcţie clădire birouri administrative P+1
# Staţie de oxigen
# Înlocuire instalaţiile electrice interioare, au fost montate sisteme de detectare şi alarmare nivel crescut de oxigen şi a fost înlocuită instalaţia de distribuţie a oxigenului medical.

Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni a depus documentaţia aferentă finanţării unui computer tomograf şi a unui container pentru computerul tomograf, prin „Programul de Investitii pentru anul 2021″ al Ministerului Sănătăţii.

9. Spitalul de Psihiatrie „Sf.Maria” Vedea
# Sume alocate pentru cheltuieli cu bunuri și servicii – peste 3,5 milioane lei.
# Sume alocate pentru cheltuieli de capital – peste 300.000 lei.

Total – peste 3,8 milioane lei

Are destinaţia de unitate sanitară cu paturi (categoria V, cu profil de monospecialitate psihiatrie, în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi). Este singura unitate sanitară din judeţ care asigură asistență medicală pentru pacienții cronici cu afecțiuni psihice. Spitalul de psihiatrie „Sf. Maria” Vedea îndeplineşte condițiile pentru a efectua şi internări nevoluntare.
Servicii medicale noi dezvoltate de spital în această perioada:
• s-a diversificat și modernizat activitatea Laboratorului de analize prin atragerea de fonduri europene.
• s-a implementat activitatea de spitalizare de zi pentru monitorizarea eficientă a pacienților psihici.

Proiecte de investiții finalizate:

“Prioritizarea măsurilor de diagnostic şi tratament în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19 cu impact asupra pacienților cu afecțiuni psihice atât din mediul urban cât şi rural” pentru achiziția de echipamente medicale şi consumabile din fonduri europene nerambursabile – valoarea 2.847.039,66 lei.

Proiecte de investiții în curs de desfăşurare:

# Renovarea energetică moderată la Secția Psihiatrie l, Pavilionul 1 – Valoarea 8.271 mii lei

# Amenajare corp clădire spital existent și extindere corp clădire spital în regim s+p+2e parțial Spital de Psihiatrie „Sfânta Maria” Vedea – Valoarea estimativă 102.575 mii lei

# Amenajare parcului la marcarea arborilor și arbuștilor în Pavilioanele 1 și 2 ale Spitalului de Psihiatrie St. Maria-Vedea Argeș – Valoarea estimative 100 mil lei
Dezvoltarea sistemului de management al resurselor umane

DIRECȚIA CULTURĂ, TURISM ȘI TINERET
68,3 milioane lei, adică aproximativ 10% din bugetul total al Consiliului Județean este alocat pentru Cultură, recreere și religie.
Trei dintre proiectele europene vizează clădiri cu importanță simbolică, obiective de interes cultural și turistic de mare însemnătate: Galeria de Artă, Muzeul Județean și Cetatea Poenari.
Centrul Județean de Cultură și Arte Argeș
La începutul acestui an a fost realizată fuziunea prin contopire a Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești cu Centrul Cultural Județean Argeș, la data de 1 aprilie 2022 luând ființă Centrul Județean de Cultură și Arte Argeș, care are în componență trei secții: Școala Populară de Arte și Meserii, Ansamblul folcloric ”Doina Argeșului” și Secția Cercetare, Conservare și Promovare Cultură.
Comparând bugetele, prin această reorganizare, s-a făcut din start o economie de 1,2 milioane lei. Dar, până la 30 septembrie, printr-o bună gestionare a bugetului s-a înregistrat o economie de 1.476.000 lei.
90 de secții externe, cele mai multe din țară, în care peste 2000 de copii și tineri beneficiază de cursuri de inițiere în muzică, arte plastice, coregrafie și artă tradițională.
Centrul Județean de Cultură și Arte Argeș a obținut statutul de partener al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.
Cele mai importante evenimente culturale:
# Festivalul-Concurs de Căluș – Rusaliile la Pitești
# Zilele Portului Tradițional Românesc la Muzeul de Etnografie din Praga
# Festivalul de Folclor de la Treviso, Italia: „Sile Folk Festival”
# Tabăra de meșteșuguri „Tradiții din regiunea ta”, ediția a XII-a
# „Pe firul borangiculuiˮ, debutul unui amplu proiect referitor la obținerea și prelucrarea borangicului în România
# „Gala Tezaure Umane Vii – 2022”

Teatrul “Al. DAVILA”
În acești ani, în Teatrul “Al. DAVILA”, au fost investite sume consistente pentru investiții. Instituția a beneficiat de fonduri importante destinate reabilitării și modernizării, bani din bugetul C.J. Argeș, dar și fonduri obținute de C.J. Argeș de la Guvern.
# “Consolidarea și modernizarea Teatrului de Copii Așchiuță” – valoare este de 17,5 milioane lei.
Lucrări și achiziții de produse în curs de execuție:
• Proiectări pentru: instalații detectare avertizare incendiu, instalație sprinkler și hidranți, acoperiș cu arcade și învelitoare demontabile la Grădina de Vară, sistem alarmare antiefracție.

Biblioteca Județeană “Dinicu Golescu”
Biblioteca Județeană “Dinicu Golescu” pune la dispoziția cetățenilor din municipiu și județ peste 425.000 documente specifice.
Evenimente:
# 2020: Târgul de carte ”Triunghiul cunoașterii: carte, lectură, bibliotecă”, La eveniment au fost prezente 12 edituri.
# 2021: două târguri de carte: Kidsfest și Festivalul de C*Arte. La evenimente au fost prezente cu oferte de carte 15 cele mai importante edituri din țară.
# 2022: două târguri de carte: Kidsfest și Festivalul de C*Arte. Au fost prezente 14 edituri care au adus în atenția iubitorilor de carte cele mai noi apariții editoriale.
Proiecte finanțate din fonduri europene:
• Centrul EUROPE DIRECT.
• Proiectul CodeKids– Copiii fac coding în bibliotecile publice (2017-2022).
• Proiectul ”Bătălia Cărților”.
• Proiectul ”Biblioteca din vacanță”.
În perioada 01.11.2020-30.09.2022 s-a înregistrat o crește a fondului bibliotecii cu 7841 documente de bibliotecă, din care 3660 unități de bibliotecă achiziționate prin cumpărare directă și 4181 unități provenite din donații.
MUZEUL VITICULTURII ȘI POMICULTURII GOLEȘTI
În ultimii ani, Muzeul Golești, a derulat o serie de manifestări care au căpătat anvergură națională și internațională, grație taberelor de vară devenite o adevărată atracție pentru copiii din toată țara, nu numai din județ, cu o gamă diversificată de activități
Muzeul Golești deține Tronul regelui Carol I, iar anul trecut, cu ocazia împlinii a 200 de ani de la revoluția din 1821, muzeul a primit și steagul de luptă al lui Tudor Vladimirescu, marele revoluționar petrecându-și aici ultimele zile de viață.
*Ultima casă care este în proces de finalizare este casa din Bistrița-Năsăud, donată de Episcopul Macarie al Europei de Nord și care a aparținut bunicilor săi.
*Editura educațională Twinkl a plasat Muzeul Goleşti în topul celor mai interesante muzee din România.
# Noaptea Muzeelor, cu mii de vizitatori.
Târgul meșteșugarilor și producătorilor Rod cu spor – 75 de producători autorizați și meșteri populari din județele Argeș, Dâmbovița, Gorj, Sibiu, Teleorman, Vâlcea. 10.000 de vizitatori.
Vizitatori – anul 2021 – 30,650
Vizitatori – (ian.-sept. 2022) – 48,428

MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Investiții:
S-au achiziționat echipamente extrem de necesare pentru activitatea curentă și actuală (exemplu: Licența AutoCAD si TopoILTV pentru măsuratori topografice P.U.G.-uri, diagnostic intruziv pentru drumul expres Craiova- Pitești).
#Proiectare si montare centrala termica pe peleți 80 kw, la Castrul Roman Jidova
#Film Planetariu cu licență
Activitate culturală:
# Expoziții temporare – 94
# Simpozioane, lansări de carte, manifestări culturale – 43
• Festivalul “Transalutanus Fest” devenit deja tradiție, prin care s-a reușit să se readucă în atenție turiștilor Castrul Roman Jidova.

Alte activități:
Evidența şi clasarea patrimoniului cultural mobil – 4729
Șantiere arheologice sistematice, preventive, diagnostice – 42
Cercetări de teren pentru colectarea de material biologic – 24
Conservarea patrimoniului mobil – 13920
Restaurarea patrimoniului muzeal – piese de inventar mobil – 322
Volume, broșuri, cataloage editate de Editura Ordessos a Muzeului Judeţean Argeş – 19
Biblioteca muzeului (achiziții și donații) – 884
Creşterea colecţiilor – piese din cercetare de teren, donaţii şi achiziţii – 1034
Popularizarea istoriei şi a patrimoniului pentru publicul larg – 45
Număr vizitatori – 54467

TURISM ȘI PROMOVARE LOCALĂ
În scopul promovării obiectivele turistice și culturale ale Argeșului, dezvoltării turismului argeșean la nivel național și a creşterii interesului turiștilor pentru aceste obiective, a devenit funcționat produsul turistic “Argeș Turist Card”. Pachetul, care poate fi achizionat online, permite turiștilor să viziteze obiective turistice aflate în patrimoniul Consiliului Județean Argeș la tarife promoționale:
• Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești;
• Muzeul Județean Argeș cu următoarele: Expoziția Sportului Argeşean, Galeria Naţională de Artă Naivă, Expoziţia Flori de mină, Castrul Roman Jidova (Câmpulung), Expoziția memorială ,,Dinu Lipatti” (Casa memorială ,,Dinu Lipatti”).
Acest card poate fi utilizat pe parcursul întregii săptămâni, cu o valabilitate de 48 de ore, intrarea la obiectivele turistice făcându-se o singură dată.

Au fost elaborate patru rute cultural turistice, dezvoltate pe plan local, recunoscute și promovate pe site-ul Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului: Valea Argeșelului și Culoarul Rucăr- Bran, Valea Argeșului și Transfăgărașanul, Triunghiul Bisericilor Rupestre și Bisericile de lemn din județul Argeș.

În martie 2022, s-a depus documentația, respectiv fișele de proiect și planurile de valorificare conform metodologiei pentru:

# “Promovarea Bisericilor de lemn din Județul Argeș” (Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, de la Glâmbocu – Bascov, Biserica de lemn “Înălțarea Domnului”din Jupâneşti- Coșești, Biserica de lemn, Nașterea Domnului” – Călugăriţa din Leordeni și Biserica de lemn ,,Sf. Ioan Botezătorul” din Bărbălăteşti – Valea Iașului).

# “Traseul Gastronomiei tradiționale românești” (Aninoasa – tradiții gastronomice argeșene; Valea Mare Pravăț – tradiții gastronomice argeșene). Obiectivele cuprinse în cele 12 rute culturale ce vor fi finanţate la nivel naţional au fost aprobate prin ordinele comune ale miniştrilor Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Antreprenoriatului şi Turismului, Culturii şi Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

În data de 04.05.2022 a avut loc întâlnirea de lucru privind constituirea Comitetului de Masiv pentru Grupa de Munți Făgăraș, în cadrul căreia a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a acestui organism. În urma votului exprimat de membrii Comitetului, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Adrian Dumitru Bughiu, a fost ales în funcția de președinte al Comitetului de Masiv pentru Grupa de Munți Făgăraș, pentru un mandat de un an.

POLITICA LOCALĂ DE TINERET, CULTURĂ, SPORT, UNITĂȚI DE CULT
Finanţări nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005:
# în anul 2021 au fost finanțate 17 proiecte: 3 proiecte – domeniul cultură/tineret (116.000 lei), 5 proiecte – domeniul sport (186.000 lei), 9 proiecte – unități de cult (500.000 lei).
# în anul 2022, s-au atribuit 35 contracte de finanțare nerambursabilă: 7 proiecte – domeniul tineret/cultură/mediu (195.000 lei), 10 proiecte – domeniul sport (300.000 lei), 18 proiecte – unități de cult (800.000 lei).
Consiliul Județean Argeș finanțează și este partener al mai multor activități culturale și sportive cu impact național și internațional:
• Federația Română de Kaiac – Canoe –Campionatul Mondial de Maraton 2021 Bascov – Argeș – România
• Asociația Club Sportiv DTO Rally – organizarea competiției sportive Raliul Argeșului;
• Asociația Voluntarilor Invictus – participare sportiv paralimpic Claudiu – Ionuț Butoi la Concursul de calificare Para-Archery World Ranking Tournament and Final Paralympic Qualification 2021;
• Asociația Primii Pași spre Performanță –BRD Argeș Open Weelchair Tennis;
• Asociația Culturală “D.G Kiriac” și Comunitatea Evreilor Pitești –Concert vocal-simfonic la Sinagoga Pitești;
• Asociația Culturală Historia Renascita –Festivalul “Transalutanus Fest”, Jidova;
• Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș – Cupa FC ARGEȘ;
• Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş – ,,Gala Sportului Argeșean 2021”.
• Clubul Sportiv Mioveni – “Dezvoltarea clubului în sectorul de copii și juniori la secțiile de fotbal, tenis de masă, box și judo” .
• Asociația pentru Asistență Socială „Universul copiilor speciali” – „Promovare și sprijin în scopul creșterii spiritului civic la nivelul județului Argeș”
• S.C. Ceetrus România SRL – „Copiii Argeșului sădesc viitorul”.
• Direcţia Judeţeană de Sport Argeş, Primăria Municipiului Pitești, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, Clubul Sportiv FC Argeș Pitești, Clubul Sportiv Municipal Pitești, Asociația Judeţeană Sportul Pentru Toți Argeș, Asociația Judeţeană de Atletism Argeş, Clubul Sportiv Procar Racing Team Pitești, Facultatea de Științe Educație Fizică și Informatică, Centrul Cultural Pitești, Decathlon Pitești, Clubul Sportiv Viitorul H20 Pitești – Săptămâna Europeană a Sportului – BeActive.
De asemenea, Consiliul Județean Argeș organizează Cupa liceelor – Viitori campioni.
Turneul este finanțat de Consiliul Județean Argeș și va debuta oficial pe 4 noiembrie. Peste 100 de echipe (feminin și masculin) și peste 1000 de elevi participă la competițiile de baschet, handbal, volei și fotbal! Parteneri – Inspectoratul Școlar Județean Argeș, primăriile din Pitești, Curtea de Argeș, Câmpulung, Mioveni, Topoloveni, Ștefănești și Costești, Direcția Județeană de Sport Argeș, Asociația Județeană Sportul pentru Toți, Asociația Județeană de Fotbal Argeș, Asociația Județeană de Handbal Argeș, Asociația Județeană de Baschet Argeș, Asociația Județeană de Volei Argeș.

STIMULAREA PERFORMANȚEI ȘCOLARE ȘI REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR PRIN PROGRAME JUDEȚENE
Programul județean de burse:
Pentru anul școlar 2020/2021, s-au acordat elevilor burse de performanță, burse de merit și burse sociale. Au fost depuse un număr de 342 de dosare de bursă, din care au fost aprobate 253 de burse, în cuantum de 200 lei/lună, din care: 100 burse de merit, 1 bursă de performanță, 152 burse sociale.

De asemenea, Consiliul Judeţean Argeş sprijină accesul la educaţie prin stimularea copiilor cu cerințe educaţionale speciale. A fost alocată suma de 151.000 lei, pentru finanțarea burselor din învățământul special, în anul școlar 2021 – 2022. A fost aprobat un număr de 273 de burse sociale, în cuantum de 103 lei/ lună, pentru primul semestru al anului școlar 2021 – 2022.
„Primul Ghiozdan” pentru elevii înscriși în clasa pregătitoare în anul școlar 2021 – 2022, în valoare maximă de 130 de lei/ pachet, în limita sumei de 300.000 lei, 2223 de pachete de rechizite școlare „Primul Ghiozdan”.

Implementarea Programului pentru Școli al României (Lapte și corn)
Consiliul Județean Argeș gestionează la nivelul județului Argeș „Programul pentru școli al României” – 422 de unități școlare beneficiare, peste 55.000 de elevi.

RELAȚII EXTERNE
Judeţul Argeş este regiune membră a Asociaţiei Internaţionale a Regiunilor Francofone (AIRF) din 2003. În 2021, județul Argeș a fost primit în Biroul politic al AIRF și deține funcția de vicepreședinte al Comisiei Tineret, Formare și Cultură.
Judeţul Argeş a devenit membru al Adunării Regiunilor Europene (ARE) Dl. Președinte Ion Mînzînă a primit susținerea celorlalte județe pentru candidatura sa de membru titular, fiind validat la Adunarea generală în primăvara anului 2021.
În luna iulie 2022, Consiliul Județean Argeș și Guvernul Provinciei Bali din Republica Indonezia au semnat o scrisoare de intenție pentru stabilirea înfrățirii la nivel local, urmând ca implementarea cooperării să fie realizată ulterior prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere, în domenii precum turism, cultură, agricultură și educație.

Serviciul Public Judeţean Salvamont Argeş
17 salvatori montani angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată şi 24 salvatori montani cu contract de voluntariat.
Patru formaţii Salvamont: Câmpulung, Curtea de Argeş, Nucşoara şi formația Județeană.
C.J. Argeș a investit în dotarea salvatorilor montani cu mașini de teren, ATV-uri, UTV-uri, o mașină transport unități canine, echipamente de protecție și de salvare, echipamente de comunicare și de căutare, o dronă performantă împreună cu accesoriile necesare, dronă operată de trei salvatori montani cu certificare de pilot UAV.
Au fost amenajate mai multe marcaje și au fost amenajate noi puncte de refugiu și modernizate cele existente:
# în zona Dâmbovicioara, grație protocolului cu primăria s-a amenjat un punct nou cu toate dotările necesare.
# la baza Nucșoara s-a refăcut sistemul de evacuare a apelor uzate și, în urma unor sponsorizări. s-a montat un sistem de încălzire modern.
# La Cota 2000 s-a realizat din sponsorizări și cu munca proprie, o aducțiune de apă suplimentară.
În anul 2022, până acum, cele patru formaţii Salvamont din judeţul Argeş au avut peste 100 de intervenții, cu un total de peste 300 de asistați, dintre care trei accidente fatale.
În fiecare an în luna martie se desfășoara la cabana Capra Transfăgărășan, sub egida Departamentului pentru Situații de Urgență și a Asociației Naționale a Salvatorilor Montani din România, edițiile Stagiului Național de Formare al Unităților Canine pentru Intervenția la Avalanșă, în cadrul cărora se desfășoară inclusiv antrenamente cu suport aerian cu troliu, cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviație.
Legea 253/2019 privind câinii Salvamont este inițiativa Argeșului.
Activitatea Salvamont Argeș a fost subiectul unui film documentar, “Apropieri”, care a fost prezentat la mai multe festivaluri internaționale de profil.

Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism
1. Activitatea în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării executarii lucrărilor de construcții – SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE ȘI CONTROL
• Avizare
- 8 Avize Arhitect-șef pentru Planuri Urbanistice Generale (P.U.G. + R.L.U. oraș Mioveni, comunele Căteasca, Moșoaia, Lerești, Băbana, Mărăcineni, Țițești, Vulturești);
- 70 de Avize Arhitect-șef pentru Planuri Urbanistice Zonale (atât inițiative private, cât și ale autorităților publice locale);
- 60 Avize de oportunitate pentru inițierea elaborării de către persoane fizice sau juridice interesate a unor planuri urbanistice zonale.

• Autorizare
- 28 Certificate de urbanism.
- 23 Autorizaţii de construire.
- 4 Autorizații de desființare pentru abandonare sonde ale O.M.V. Petrom.
- 7 Avize ale stucturii de specialitate de la nivel judeţean pentru Certificate de urbanism emise de primari (F5)
• Recepția la terminarea lucrărilor autorizate și regularizarea taxelor – 15 obiective de investiție
Pentru emiterea tuturor actelor administrative din competența D.A.T.U. au fost încasate taxe în valoare totală de 846.439,19 lei (inclusiv prin regularizare), exclusiv de la persoane fizice sau juridice, investițiile publice fiind scutite de la plata acestor taxe. 50% din valoarea taxelor se constituie venit la bugetul Județului Argeș și 50% la bugetele consiliilor locale.
• Control
S-au verificat un număr de 744 documentații transmise de către Agenția pentru Protecția Mediului.
• Asistență pentru autoritățile locale
Prin Programul privind „Elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism” a fost alocată suma de 758 317,00 lei pentru un număr de 40 de U.A.T.
În anul 2021, prin același program de finanțare, a fost alocată suma de 669 253,75 lei de la bugetul de stat pentru un număr de 16 U.A.T.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș

I. ADULȚI

A) Pentru restructurarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni se află în implementare 3 proiecte finanțate în cadrul POR 2014-2020, astfel:

1. Proiectul „Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna Tigveni, sat Bârseştii de Jos, Judeţul Argeş”.

2. Proiectul „Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna Ciofrângeni, Judeţul Argeş”.

3. Proiectul „Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna Tigveni, sat Bălileşti, Judeţul Argeş”.

Obiectivul proiectelor va fi atins prin dezvoltarea unui număr de 12 servicii sociale de tip locuinţă protejată, pentru 97 de persoane adulte dezinstituţionalizate din CITO Tigveni şi a 3 centre de zi, în comunele Tigveni și Ciofrângeni, judeţul Argeş.

B) Pentru restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă (C.I.A.) Piteşti, în perioada raportată s-a implementat Proiectul „Complex de 3 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna Băbana, Satul Lupueni”.
PROIECT FINALIZAT.

Complexul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi Băbana a devenit funcțional începând cu data de 16.08.2022, fiind transferate din cadrul C.I.A. Piteşti, un număr de 24 de persoane cu dizabilităţi.

C) În luna august 2022, D.G.A.S.P.C. Argeș a depus 4 proiecte în cadrul Programului de Interes Național (PIN):

1. Centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilități
2. Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Drăgolești
3. Centru de tip respiro pentru persoane cu dizabilități
4. “Locuinte protejate – Siguranță și Îngrijire Argeș”

Toate cele 4 proiecte au fost aprobate spre finanțare, astfel că, în data de 13.10.2022, conducerea DGASPC Argeș a semnat convențiile de finanțare nerambursabilă.

Ø Continuarea procesului de închidere şi reorganizare a unităţilor pentru persoanele adulte din subordinea DGASPC Argeş

1. Pentru restructurarea Centrului de Îngrijire și Asistență Bascovele, în anul 2021, au fost efectuate și finalizate lucrările de amenajare/renovare/dotare a imobilului în care se va înființa locuința protejată Dragolești.

2. Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș a fost înființat Complexul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Pitești (CSPD Pitești), prin:
# Înființarea serviciului social Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Pitești în cadrul CSPD Pitești;
# Mutarea serviciului social Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Mioveni în cadrul CSPD Pitești;
# Desființarea serviciului social Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Pitești.

3. DGASPC Argeş, alături de alte 41 instituţii cu atribuţii în asistenţă socială (DGASPC-uri, consilii judeţene, primării), în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, au încheiat Contractul de finanţare nr. POCU/465/4/4/128038 cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management, pentru implementarea proiectului ”VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă”.
Grup țintă: victime ale violenței domestice
4. În luna februarie 2022, a fost încheiat un protocol de colaborare cu Asociația pentru Asistență Socială „Universul Copiilor Speciali” Pitești, în vederea facilitării accesului agresorilor violenţei domestice la serviciile specializate furnizate în cadrul „Centrului de Consiliere destinat Agresorilor”.

I. COPII

Ø Proiecte implementate în vederea finalizării procesului de închidere a instituţiilor rezidenţiale de tip clasic pentru protecţia copilului.

Începând cu anul 2020, D.G.A.S.P.C. Argeș implementează în cadrul POR 2014-2020, următoarele 2 proiecte, ce au ca scop închiderea centrelor rezidenţiale din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul în Dificultate Câmpulung, şi Complexului de Servicii pentru Copilul cu Dizabilităţi Costeşti.

1. Proiectul „Complex de Servicii Sociale, oraşul Costeşti”.
2. Proiectul „Complex de Servicii Sociale, Municipiul Câmpulung „

Ø Proiecte implementate în vederea dezvoltării de servicii destinate grupurilor vulnerabile identificate la nivelul judeţului, respectiv copii aflaţi în dificultate și victimele violenței domestice.

1. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în parteneriat cu D.G.A.S.P.C Argeş şi celelalte D.G.A.S.P.C.-uri din ţară, implementează, Proiectul ”TEAM-UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.
Pentru anii 2019-2022 indicatorii au fost îndepliniți 100%, respectiv au fost identificați, recrutați, angajați și monitorizati 38 Asistenți Maternali.
La nivelul județului Argeș vor beneficia de formarea profesională continuă, asistenții maternali profesioniști activi la finele anului 2018 (aprox. 249 persoane) și asistenții maternali profesioniști care vor fi angajaţi în perioada 2019 – 2023 (stabilit prin proiect un nr. de 46 persoane).

Ø Continuarea procesului de închidere şi reorganizare a unităţilor pentru copii din subordinea DGASPC Argeş

1. Prin Hotărârea C.J. Argeș nr. 85/19.04.2021 a fost închis Centrul de Copii ”Sf. Andrei” Pitești, respectiv serviciul social Centrul rezidențial pentru copii cu dizabilități și respite-care și Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități și îngrijire la domiciliu din cadrul Centrului de Copii ”Sf. Andrei” Pitești și a fost înființat serviciul social Casa de Tip Familial „Sf. Andrei” Valea Mare.

2. Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 87/19.04.2021 a fost închis serviciul social Centrul de tip rezidențial pentru copii cu dizabilități și respite-care din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Pitești, a fost mărită capacitatea Centrului de zi și recuperare pentru copii cu dizabilități de la 30 la 48 de beneficiari pentru componenta centrului de zi, creșterea capacității centrului de recuperare, precum și înființarea serviciului social Echipa mobilă pentru îngrijirea la domiciliu a copilului cu dizabilități din cadrul aceluiaşi Complex.

3. Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 88/19.04.2021 a fost închis serviciul social Centrul de tip rezidențial din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate „Sf. Constantin și Elena” Pitești, a fost mărită capacitatea Centrului de zi de la 12 locuri la 24 de locuri, iar Centrul de zi pentru orientarea, supravegherea şi sprijinirea reintegrării sociale a copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal, a fost mutat în structura CSCCD Sf. C-tin și Elena Pitești.

II. În ce privește structura de personal a D.G.A.S.P.C. Argeș, aceasta se prezintă, astfel:

La data de 30.09.2022
Total salariați DGASPC Argeș – 1340 din care: aparat propriu – 157; centre pentru copii – 515; centre pentru adulți – 443; asistenți personali profesioniști – 8; asistenți maternali profesioniști – 217.

Prin Hotărârea nr. 250 din 28.09.2022 a Consiliului Județean Argeș a fost aprobată Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Argeș pentru perioada 2022-2027, precum și Planul de implementare a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Argeș pentru perioada 2022-2027.

Despre Administrator

Citeşte şi ...

Verificări pe linia transportului public de persoane (1)

Verificări pe linia transportului public de persoane

Polițiștii rutieri argeșeni au desfășurat, în cursul zilei de ieri, 31 ianuarie a.c., acțiuni pentru ...

Lasă un răspuns

Please add a post. Powered by Announcement Bar