Acasă / SOCIAL / Raportul de evaluare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de ISU Argeş în anul 2013

Raportul de evaluare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de ISU Argeş în anul 2013

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş este serviciul de urgenţă profesionist constituit ca structură specializată destinată să execute măsuri de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă şi să funcţioneze ca o instituţie modernă, compatibilă cu instituţii similare din ţările membre ale Uniunii Europene, care să asigure punerea în aplicare la nivel judeţean a prevederilor legale din domeniul managementului situaţiilor de urgenţă.
În zona de competenţă a inspectoratului se pot manifesta, cu o anumită frecvenţă, intensitate şi consecinţe, toate tipurile de risc cuprinse în reglementările în vigoare care pot genera diferite situaţii de urgenţă, iar pentru rezolvarea lor trebuie alocate resurse umane şi tehnică.

1. OBIECTIVE STRATEGICE
1. Gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă pentru creşterea siguranţei cetăţenilor printr-o abordare cuprinzătoare a managementului urgenţelor;
2. Modernizarea structurilor ISU Argeş;
3. Construirea capacităţii NAŢIUNII de a se stabiliza şi recupera în maxim 72 de ore de la producerea unui eveniment catastrofal;
4. Creşterea capacităţii ISU Argeş de a învăţa şi de a inova ca organizaţie;
5. Contribuţia ISU Argeş ca furnizor de asistenţă umanitară internaţională.
6. Implementarea Strategiei M.A.I. in domeniul protecţiei informaţiilor clasificate pentru perioada 2010-2014;
7. Asigurarea managementului activităţii de comunicare şi relaţii publice;
8. Activităţi concrete pe linia prevenirii actelor de corupţie.
2. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ
2. 1. Inspecţia de prevenire
Obiectivul fundamental al activităţii desfăşurate la nivelul instituţiei noastre a urmărit eficientizarea acţiunilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă, în vederea menţinerii sub control a riscurilor şi asigurarea stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane.
Obiectivul specific 1 – Reducerea riscului de producere a unor evenimente cu consecinţe grave la localităţi, instituţii publice şi operatori economici.
Obiectivul specific 2 – Orientarea acţiunilor preventive către promovarea măsurilor de reducere a riscului la dezastre şi crearea mentalităţii proactive a societăţii civile privind răspunsul şi comportamentul în cazul producerii dezastrelor.

În anul 2013 au fost controlate 1.794 de obiective, pe categorii:
– 47 obiective de investiţii;
– 897 operatori economici;
– 725 instituţii;
– 11 construcţii hidrotehnice;
– 6 obiective SEVESO;
– 6 puncte de comandă;
– 102 localităţi (au fost executate 7 controale de fond la municipii şi oraşe – Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeş, Costeşti, Topoloveni, Mioveni, Ştefăneşti şi 95 de controale tematice la comune, din care la 34 s-au executat exerciţii de alarmare publică şi 102 de controale la SVSU).
Pentru neregulile constatate s-au aplicat un număr de 933 de amenzi contravenţionale în valoare de 661.200 lei şi 3.575 de avertismente, in creştere cu 112% faţă de anul 2012.

În lunile august şi septembrie, la ordinul prefectului judeţului Argeş, domnul Cristian Soare şi al Inspectorului Şef au fost verificate 94 asociaţii de proprietari/locatari din oraşele şi municipiile judeţului, au fost desfăşurate acţiuni de instruire şi informare preventivă cu preşedinţii/administratorii asociaţiilor, în urma analizei situaţiei operative – incendiul izbucnit la mansarda unui bloc de locuinţe din municipiul Curtea de Argeş.
În luna octombrie s-au executat controale la obiective care gestionau deşeuri periculoase, întrucât situaţia operativă a impus acest lucru în urma incendiului izbucnit în mun. Câmpulung, din cauza nerespectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi gestionării, respectiv depozitării neadecvate a deşeurilor în cantităţi considerabile. Pentru neregulile constatate s-au aplicat un număr de 20 amenzi contravenţionale în valoare de 30.000 lei şi 18 avertismente.
S-a executat 1 exerciţiu de testare a planurilor de urgenţă internă şi externă întocmite pentru SC Oltchim – Divizia Petrochimică Bradu, exerciţiu care a presupus angrenarea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă din localităţile aflate în zonele de planificare la urgenţă (Piteşti, Bradu, Oarja, Albota şi Căteasca).
S-au desfăşurat 35 de alarmări publice în localităţile judeţului Argeş, iar pregătirea elevilor s-a realizat în 315 unităţi de învăţământ primar, gimnazial, liceal şi superior din judeţul Argeş, punându-se accent pe formarea deprinderilor necesare protecţiei în caz de situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice judeţului Argeş (cutremur, incendiu, inundaţie, accident tehnologic). În unităţile şcolare au fost derulate activităţi de informare şi conştientizare a riscurilor specifice, cu diverse teme: Campania „Safe Quake”, „Toţi împotriva inundaţiilor”, „Să prevenim dezastrele”, Campania „FOC”, Campania „RISC”, Campanie la nivel naţional privind desfăşurarea unui exerciţiu în cazul producerii unui cutremur la toate unităţile şcolare. S-au executat 315 exerciţii de alarmare-evacuare la care au participat un număr de aproximativ 85.456 persoane.
La nivelul judeţului sunt înfiinţate 29 de cercuri tehnico-aplicative Prietenii Pompierilor, cu tematica de prevenirea incendiilor şi 25 cercuri tehnico-aplicative Cu Viaţa Mea Apăr Viaţa, cu tematica de protecţie civilă.
Din cele 10 autospeciale de stins incendiu, funcţionale, din dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă ale localităţilor, numai 5 sunt înmatriculate (Izvoru, Domneşti, Mozăceni, Mirosi şi Rucăr). Ţinând cont de modul de salarizare o parte din şefii Serviciilor Voluntare pentru Situaţi de Urgenţă au demisionat din funcţie, autorităţile administraţiei publice locale neavând posibilitatea de a încadra alt personal în aceste posturi.
Ca urmare a activităţii susţinute de comanda inspectoratului pe linia dotării în modernizarea sistemelor de înştiinţare – alarmare la nivelul judeţului, s-a reuşit în Oraşul Mioveni – achiziţionarea şi punerea în funcţiune a 4 sirene electronice cu mesaje acustice şi vocale de 1.200 W şi a unei centrale de alarmare moderne, în CURTEA DE ARGEŞ – achiziţionarea şi punerea în funcţiune a 3 sirene electronice cu mesaje acustice şi vocale de 600, respectiv 1.200 W şi a unei centrale de alarmare moderne iar în Municipiului PITEŞTI s-a reuşit repunerea în funcţiune a sirenelor electrice defecte şi acţionarea acestora în sistem centralizat.
Activitatea compartimentului Avizare Autorizare s-a concretizat în anul 2013 şi prin eliberarea următoarelor documente:
– 94 avize de securitate la incendiu;
– 68 de autorizaţii de securitate la incendiu;
– 33 referate de respingere motivată pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de securitate de incendiu;
– 310 negaţii privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă;
– 47 de controale la obiective de investiţii;
– 68 de verificări în teren pentru emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu;
– 20 participări în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor a obiectivelor de investiţii.

Activităţi de informare preventivă desfăşurate pe parcursul anului, altele decât pe timpul controalelor au fost:
 Ziua Porţilor Deschise, cu ocazia,,Zilei Protecţiei Civile”, Şcoala Altfel – „Să Ştii Mai Multe, Să Fii Mai Bun”, 13 septembrie -,,Ziua Pompierilor din România”, Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, 1 IUNIE -,,Ziua Internaţională a Copilului”, „Simfonia Lalelelor” ediţia XXXVI-a, MARŢI 13 AUGUST 2013, ,,Ziua Informării Preventive în România”.
 puncte de informare preventivă la instituţii, operatori economici, sediul primăriilor judeţului Argeş;
 instruiri privind modul de comportare în caz de cutremur, incendiu, inundaţii;
 s-au desfăşurat concursurile profesionale ale SVSU&SPSU, faza judeţeană (11.06.2013) şi concursurile cercurilor tehnico-aplicative, „Cu viaţa mea apăr viaţa” faza interjudeţeană ( 07.06.2013).

2. 2. Centrul Operaţional

OBIECTIVE FUNDAMENTALE
I. Gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă pentru creşterea siguranţei cetăţenilor, printr-o abordare cuprinzătoare a managementului urgenţelor

OBIECTIVE SPECIFICE
1. Pregătirea şi perfecţionarea resursei umane de la nivelul ISU Argeş (toate categoriile de personal) pentru prevenirea: – unor prestaţii slabe şi implicit a eşecului în gestionarea situaţiilor de urgenţă; prevenirea pierderii de vieţi omeneşti în rândul; salvatorilor şi al victimelor – deprofesionalizării structurilor prin rutină şi formalism.
În anul 2013 s-au desfăşurat 3 serii de cursanţi care au absolvit cursul de prim ajutor de bază, cu durata de 5 zile, numărul total al cursanţilor fiind de 20, dintre care 4 ofiţeri şi 10 subofiţeri din cadrul inspectoratului, respectiv 6 din cadrul unităţilor subordonate IGSU (2 ofiţeri şi 4 subofiţeri).
În anul 2013, s-au desfăşurat 7 serii de cursanţi care au absolvit cursul de prim ajutor calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare cu durata de 3 săptămâni, numărul total al cursanţilor din cadrul inspectoratului fiind de 51 (50 admişi/1 respins), 25 din rândul voluntarilor, 2 din rândul Salvamont Argeş şi 45 din cadrul altor unităţi subordonate IGSU (44 admişi/1 respins).
Voluntarii care au absolvit cursul de prim ajutor calificat au executat în medie 4 ture/lună (a câte 24h) pe ambulanţele SMURD tip B2 în cadrul structurilor de intervenţie.
Totodată un număr de 8 voluntari au executat stagii de pregătire practică pe ambulanţele SMURD tip B2 din cadrul Detaşamentelor de pompieri Curtea de Argeş, Câmpulung-Muscel, Mioveni şi Bradu, în cuantum de 48 h pe lună.
În anul 2013 a fost executat un singur exerciţiu cu forţe în teren pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de cutremur la instituţii de învăţământ – Colegiul „D. Neniţescu” Piteşti, la care au participat forţe şi mijloace ale inspectoratului şi ale instituţiilor deconcentrate cu atribuţiuni în asigurarea managementului situaţiilor de urgenţă la nivel judeţean, precum şi un exerciţiu de conducere fără acţiune în teren, în vederea verificării fluxului informaţional pe timpul testării Planului de urgenţă externă al OMV PETROM SA – Punct de lucru ARPECHIM Bradu.
La exerciţiu au participat membrii CJSU Argeş şi majoritatea directori ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar din mun. Piteşti, activitatea în ansamblul ei fiind desfăşurată sub directa coordonarea prefectului judeţului Argeş – domnul Cristian Soare.

2. Reducerea timpului de răspuns pentru ajungerea la locul intervenţiei în timp util, pentru a furniza un răspuns inteligent şi pentru creşterea percepţiei de siguranţă a cetăţeanului.
La nivelul Centrului Operaţional compartimentul MSUD s-a constituit o bază de date cu informaţii utile privind gestionarea situaţiilor de urgenţă (componenţa CJSU, Grupuri de suport tehnic, harţi cu raioanele de intervenţie, evidenţa nominală a localităţilor, date de contact ale principalelor instituţii, personalului de conducere, componenţa raioanelor de intervenţie, etc.).
Media timpului de răspuns pentru urgenţe medicale, la nivelul inspectoratului, a fost, în anul 2013, de 10 minute.
Media timpului de răspuns pentru situaţiile de urgenţă (fără pirotehnic), la nivelul inspectoratului, a fost, în anul 2013, de 12 minute.
II. Modernizarea structurilor ISU ARGEŞ.
Îmbunătăţirea sistemului de planificare pentru situaţii de urgenţă, pentru nevoia de control larg al resurselor în timp scurt în toată aria de manifestare a urgenţei, cu concentrare maximă de resurse
Cu ocazia analizelor trimestriale desfăşurate de către compartimentele din subordinea prim adjunctului au fost desfăşurate analize şi evaluări post eveniment ale intervenţiilor de amploare în urma cărora, aspectele pozitive identificate au fost constituite în seturi de bune practici fiind exploatate ulterior de către personalul operativ pe timpul participării la intervenţii.

III. Analiza situaţiei operative pe anul 2013
În perioada 01.01.-31.12.2013, inspectoratul, inclusiv SVSU/SPSU/SPSU-SC) a fost solicitat pentru a interveni la 10313 situaţii de urgenţă (în medie 28,25 pe zi), în creştere cu 22,32 % faţă de evenimentele înregistrate în anul 2012, însemnând intervenţii la incendii, asigurare/supraveghere a zonelor de producere probabilă a unor situaţii de urgenţă, salvări animale, protecţia mediului, asistenţă medicală de urgenţă, asistenţă persoane, descarcerare, inundaţii şi fenomene meteo periculoase, alunecări de teren, accidente chimice, evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţă, sprijin tehnic de protecţie şi misiuni pirotehnice.
În perioada 2009-2013, dinamica acţiunilor de intervenţie desfăşurate de către inspectorat prezintă o creştere constantă a acestora, de la 3.111 situaţii de urgenţă înregistrate în anul 2009, numărul acestora ajungând la 10.313 situaţii de urgenţă în anul 2013, reprezentând un procent de creştere de 231%, situaţia prezentându-se astfel:

În anul 2013, numărul incendiilor a fost în scădere cu 28,54% faţă de cele produse în anul 2012, iar din totalul acestora, 40% s-au manifestat în mediul urban şi 60% în mediul rural.
Viteza medie de deplasare a autospecialelor la incendii a fost în anul 2013 de 47 km/h, în creştere faţă de viteza de 45 km/h înregistrată în 2012.
Timpul mediu de răspuns la incendii a fost, în anul 2013, de 12 minute faţă de 18 minute în anul 2012, iar timpul mediu de intervenţie la incendii, de 82 minute în anul 2013, faţă de 228 minute, în anul 2012 (timp influenţat de cele incendiile de mare amploare produse la fondul forestier).
Cele mai multe incendii în perioada 01.01.-31.12.2013 au fost generate de: focul deschis (10,26 %), acţiune intenţionata (16,21%), instalaţii electrice defecte (7,69%), coş, burlan de fum defect sau necurăţat (8,35%).
Pe timpul intervenţiilor, în perioada 01.01.-31.12.2013, au fost înregistrate 69 victime, astfel: 7 decedaţi la incendii, din care 6 adulţi/1 copil), respectiv 62 răniţi (59 adulţi/3copii), comparativ cu anul 2012, când au fost înregistrate 80 victime, astfel: 10 decedaţi adulţi (6 decedaţi la incendii/4 decedaţi la incendii de vegetaţie uscată), respectiv 70 răniţi (9 copii/61 adulţi), ponderea victimelor înregistrate fiind în scădere cu 14 %.

Cu toate măsurile întreprinse privind respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, pe timpul desfăşurării acţiunilor de intervenţie, din totalul celor 62 victime răniţi, înregistraţi în anul 2013, 4 răniţi au fost din rândul serviciilor profesioniste – 3 răniţi pe timpul intervenţiilor la incendiul de amploare produs la depozitul de deşeuri din municipiul Câmpulung-Muscel), respectiv 1 rănit pe timpul incendiului produs la o gospodărie particulară în localitatea Corbi.
În perioada 01.01.- 31.12.2013, pe timpul intervenţiilor, au fost salvate 86 persoane (75 adulţi/11 copii), fiind protejate bunuri şi instalaţii în valoare totală de 67.021.600 lei.
În anul 2013, SVSU/SPSU/SPSU-SC au acţionat, singure la: 19 incendii, 46 incendii de vegetaţie, 12 alte situaţii de urgenţă, 5 alte intervenţii.
Acţiunile SMURD (în medie 24,49/zi), au înregistrat o creştere cu 52,86 % faţă de cele înregistrate în anul 2012.

IV. Executarea acţiunilor de intervenţie.
Sarcinile şi scopurile principale care au revenit inspectoratului şi structurilor subordonate privind activitatea de intervenţie au fost îndeplinite în proporţie de 100%, neexistând vreun caz de ratare a unei intervenţii la care am fost solicitaţi.
Ca urmare a fenomenelor meteo periculoase (ploi torenţiale care au depăşit izolat 60-70 l/mp, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie) urmate de producerea inundaţiilor care au afectat populaţia, localităţi rurale, respectiv infrastructura rutieră, produse în perioada 10-13.06.2013, respectiv în data de 17.10.2013, inspectoratul prin structurile de intervenţie a desfăşurat 52 acţiuni specifice de intervenţie şi monitorizare cu forţe şi mijloace din dotare în zonele afectate.
În anul 2013 s-au produs 7 intervenţii de complexitate ridicată, care au pus probleme prin amploare, mod de manifestare – vizibilitate redusă – intervenţii pe timp de noapte, zona de manifestare a evenimentelor, condiţii deosebite determinate de starea de pericol permanent generată de posibilitatea prăbuşirii elementelor de construcţie, de lucrul în condiţii de temperatură ridicată, fum şi gaze toxice, dificultatea acţiunilor de coordonare a salvării a persoanelor surprinse de evenimente, natura produselor periculoase, consecinţele asupra populaţiei, bunurilor şi mediului, dificultăţi întâmpinate în folosirea tehnicii de intervenţie şi pentru care au intervenit forţe şi mijloace conduse de şefii grupelor operative sau cadre din comanda inspectoratului.

V. Pregătirea pentru intervenţie
În dinamica organizării, executării şi coordonării acţiunilor de intervenţie, în perioada de referinţă s-au executat 1388 acţiuni pentru pregătirea intervenţiei.
În perioada 01-02.07.2013, la ISU Vâlcea s-a desfăşurat faza zonală a Competiţiei naţionale de descarcerare şi de acordare a primului ajutor calificat, inspectoratul participând cu 7 subofiţeri sub coordonarea asistentului medical principal din cadrul Centrului operaţional, la finalul competiţiei, lotul inspectoratului ocupând locul III.
În perioada 31.07-02.08.2013 la ISU Bucureşti, s-a desfăşurat faza zonală a concursurilor serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, lotul ISU Argeş ocupând locul II.

VI. Monitorizare situaţii de urgenţă şi dispecerat (MSUD)
În data de 13.08.2013 a fost operaţionalizat dispeceratul integrat pentru situaţii de urgenţă ISU – SJA Argeş, acesta având ca scop principal eficientizarea activităţii de dispecerizare a situaţiilor de urgenţă la nivel judeţean prin cooperarea Serviciilor de urgenţă profesioniste şi a Serviciului Judeţean de ambulanţă, asigurând reducerea timpilor de răspuns la intervenţii şi o mai bună coordonare între instituţii.
Prin intermediul dispeceratului integrat se asigură la nivel instituţional, o decizie mai bună, mai rapidă şi utilizarea mai eficientă a resurselor.
În data de 11.10.2013 dispeceratul integrat pentru situaţii de urgenţă a fost inaugurat oficial în prezenţa Secretarului de Stat în Ministerul Sănătăţii, domnul Dr. Raed Arafat, Inspectorului General al IGSU, domnul General Burlui Ion, Prefectului judeţului Argeş, domnul Cristian Soare, Preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş, domnul Constantin Nicolescu, doamnei manager a SJA Argeş, Paul Luminiţa precum şi a altor invitaţi speciali.

VII. Secretariatul tehnic permanent
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş şi-a desfăşurat activitatea în anul 2013 în baza „Planului de activităţi al C.J.S.U. pentru anul 2013” aprobat de preşedintele C.J.S.U. Argeş – Prefectul judeţului Argeş, domnul Cristian Soare.

A. Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, activitatea Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a concretizat în principal în organizarea a 12 şedinţe extraordinare şi 2 ordinare având ca obiectiv principal identificarea celor mai optime soluţii privind siguranţa cetăţeanului.

B. În urma desfăşurării şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, au fost emise 7 Hotărâri ale C.J.S.U. Argeş, toate la iniţiativa domnului prefect Cristian Soare, astfel:
– Hotărârea nr. 1 a C.J.S.U. din 26.02.2013 pentru aprobarea “Planului de măsuri al C.J.S.U. Argeş pentru prevenirea unor eventuale inundaţii cauzate de topirea zăpezii şi căderea de precipitaţii”
– Hotărârea nr. 2 a C.J.S.U. Argeş din 05.04.2013 în baza căreia s-a dispus convocarea comisiilor judeţene de specialitate, în vederea evaluării fizice şi valorice a pagubelor produse ca urmare a precipitaţiilor însemnate cantitativ înregistrate la nivelul localităţilor afectate.
– Hotărârea nr. 3 din 25.04.2013 a C.J.S.U. Argeş privind transmiterea spre avizare a Proiectului de H.G. privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Argeş, în vederea alocării sumei de 1613,658 mii lei bugetului local al comunei Ciofrângeni, pentru finanţarea unui proiect de investiţii din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului.
– Hotărârea nr. 4 a C.J.S.U. Argeş din data de 07.06.2013 pentru aprobarea „Programului de acţiune al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor şi educarea antiseismică a populaţiei.”, care a fost postată şi pe site-ul Instituţiei Prefectului.
– Hotărârea nr. 5 a C.J.S.U. Argeş din data de 05.07.2013 pentru aprobarea „Planului judeţean de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru situaţii de urgenţă în anul 2013.”
– Hotărârea nr. 6 a C.J.S.U. Argeş din data de 09.08.2013 pentru aprobarea Planului de acţiune la producerea unor accidente de circulaţie pe căile de transport rutier din judeţul Argeş.
– Hotărârea nr. 7 a C.J.S.U. Argeş pentru aprobarea Planului de măsuri pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice sezonului rece 2013-2014 care a fost postat pe site-ul Instituţiei Prefectului.
– Hotărârea privind organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor tehnico-aplicative de alarmare/evacuare în unităţile de învăţământ din judeţul Argeş, desfăşurate conform protocolului anual încheiat între ISU Argeş şi ISJ Argeş.

C. Au fost transmise prin Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. Argeş 156 de avertizări/atenţionări/informări hidrometeorologice la toate cele 102 localităţi atât prin sistemul de mesagerie (mesaj pe telefonul mobil al primarului, şefului S.V.S.U., grup – conducere judeţ, grup, membrii C.J.S.U., grup M.A.N.) cât şi prin fax, la sediul primăriilor.
Pe perioada manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, a fost verificat prin sondaj existenţa instituirii serviciului de permanenţă la primăriile aflate sub atenţionare/avertizare atât telefonic cât şi prin deplasarea reprezentanţilor I.S.U. Argeş la sediul primăriilor.
D. Au fost emise şi transmise celor interesaţi 13 ordine ale Instituţiei Prefectului referitoare la managementul situaţiilor de urgenţă.
Urmare a efectelor fenomenelor meteorologice şi în baza rapoartelor operative primite de la localităţi, s-au organizat 50 de comisii mixte de specialişti din domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul judeţului Argeş.

E. Împreună cu Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, G.N.M. – Comisariatul Judeţean Argeş, Agenţia Protecţia Mediului Argeş, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Argeş au fost monitorizate 70 poluări accidentale, unele dintre ele fiind coordonate direct de către domnul prefect, Cristian Soare.

VIII. Planificare misiuni şi creşterea capacităţii operaţionale a unităţii
Compartimentul a asigurat îndeplinirea a 274 de misiuni planificate, astfel:
• Asigurarea unei intervenţii operative pe timpul desfăşurării meciurilor de fotbal din Ligile 1-3, astfel: – 48 misiuni;
• Asigurat măsuri PSI la meciurile de baschet – 30 misiuni;
• Asigurat măsuri PSI la meciurile de handbal – 15 misiuni;
• Pe timpul manifestărilor religioase – 2 misiuni;
• Asigurat măsuri din competenţă – 95 misiuni;
• Asigurat măsuri PSI la activităţi culturale – 22 misiuni;
• Asigurare medicală şi prim ajutor – 39 misiuni;
• Asigurat măsuri vizită demnitari – 10 misiuni;
• Monitorizare şi însoţire transport cu echipaj CBRN – 4 misiuni;
• Împreună cu structurile M.A.N. şi Garnizoana Piteşti – 9 misiuni;

IX. Alte activităţi desfăşurate la nivelul centrului operaţional
– organizarea desfăşurării serviciului de voluntariat pe echipaje SMURD, în cadrul structurilor de intervenţie, a voluntarilor care au urmat cursul de iniţiere, în baza unor contracte de voluntariat încheiate cu UPU;
– participarea în perioada 17-24 februarie, a unei ambulanţe tip B2, în mun. Braşov la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE);
– participarea în data de 26.02.2013, în zona Cabanei Capra – Transăgărăşan la o demonstraţie de declanşare controlată a avalanşelor prin intermediul unui sistem de lucru DaisyBell, produs de firma franceză MND Group, care a constat în declanşarea de explozii în vederea destabilizării stratului de zăpadă instabil care poate ameninţa infrastructura din zonele mai joase.
– participarea în cadrul comandamentelor operaţionale judeţene constituite la nivelul Instituţiei Prefectului sau grupelor operative constituite la nivelul inspectoratului în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteo periculoase.

2. 3. Organizare şi Completare Resurse în Situaţii Excepţionale
Activităţi specifice compartimentului s-au desfăşurat conform Planului de muncă şi au constat în întocmirea principalelor situaţii privitoare pregătirea unităţii pentru executarea unor măsuri în situaţii excepţionale.
În cadrul activităţilor cu caracter umanitar Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, prin efortul propriu al cadrelor, a donat suma de 30.707 lei pentru 26 de apeluri umanitare. De asemenea, donaţiile din unităţi subordonate M.A.I., în valoare totală de 9.671 lei, au fost direcţionate pentru ajutorarea celor trei subofiţeri accidentaţi în incendiul din mun. Câmpulung Muscel în luna octombrie.
2. 4. Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
– în perioada 04.01-19.02.2013 s-a desfăşurat etapa de testare înainte de punerea în funcţiune a fazei de Acceptanţă Operaţională Finală (AOF) a Sistemului de Management Informaţional pentru Situaţii de Urgenţă – SMISU de la Localul nr. 2 al Consiliului Judeţean Argeş.
– în cadrul proiectului USTDA, în perioada 29.07.2013 – 02.08.2013, s-a desfăşurat, la Câmpulung, exerciţiul organizat de IGSU privind testarea aplicaţiei WebEOC, unde ISU Argeş a asigurat suportul tehnic utilizând Punctul de Comandă Mobil de la ISU Teleorman;
– în data de 13.08.2013 a fost operaţionalizat dispeceratul integrat pentru situaţii de urgenţă ISU-SAJ.
– în perioada 30.09.2013 – 04.10.2013 s-a desfăşurat verificarea sirenelor care sunt legate în centrala de alarmare a punctelor de comandă municipal şi judeţean;
– la localul 2 din str. Mărăşeşti au fost amenajate spaţiile conform proiectului de organizare al CJCCI astfel încât acestea pot asigura funcţionarea grupelor operative când situaţia impune activarea acestora;
2. 5. Structura de securitate
Structura de securitate din cadrul I.S.U. Argeş a avut în vedere modul de îndeplinire a atribuţiilor specifice in conformitate cu legislaţia in vigoare referitoare Ia protecţia informaţiilor clasificate, a coordonat activitatea de protecţia informaţiilor clasificate în toate componentele acestuia Ia nivelul I.S.U. Argeş.
2. 6. Juridic şi contencios
În anul 2013, Compartimentul Juridic şi Contencios a desfăşurat următoarele activităţi principale:
1. În domeniul avizării pentru legalitate a analizat în vederea avizării un număr de 232 documente cu caracter juridic.
2. În domeniul achiziţiilor publice a analizat în vederea avizării pentru legalitate un număr de 41 acte cu caracter juridic.
3. În domeniul reprezentării. A reprezentat şi apărat interesele inspectoratului, inspectoratului general şi ministerului afacerilor interne, în faţa instanţelor judecătoreşti în 27 dosare, după cum urmează:
– contencios administrativ …………………………………….. 18, din care:
– anulare act administrativ ………….……………….….. 16;
– 15 cauze au ca obiect anularea ordinele inspectorului şef privind trecerea în rezervă a unor cadre, reprezentare pentru I.S.U. Argeş, iar în 3 cauze reprezentarea fiind asigurată reprezentarea şi pentru I.G.S.U.;

În anul 2013 au fost soluţionate definitiv şi irevocabil, astfel:
– contencios administrativ ……………………..…………….. 2;
– anulare act administrativ …….…… 2, ambele în favoarea unităţii;
– obligaţia de a face ……………..….. 1 (în favoarea M.A.I.);
– retrocedare imobil Legea 10/2001… 1 (în defavoarea M.A.I.);
– plângere contravenţională …….….. 3 (3 în favoarea unităţii);

La data de 01 ianuarie 2014, situaţia cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată este următoarea:
– contencios administrativ ……………………………………. 10, din care:
– anulare act administrativ ………….……………….….. 10, astfel:
– 8 cauze se află în fază de recurs la Curtea de Apel Piteşti (pe fondul cauzei toate cele 8 au fost în favoarea unităţii), obiectul acestora fiind anularea ordinului inspectorului şef privind trecerea în rezervă a unor cadre, cu ocazia reorganizării instituţionale;
– 2 cauze se află pe fond la Tribunalul Argeş;

2. 7. Secretariat şi documente clasificate
Au fost derulate activităţi specifice pe linia gestionării actelor normative cu caracter intern, a regulamentelor şi a literaturii militare de specialitate, a sigiliilor şi ştampilelor din evidenţa inspectoratului.
Evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea şi distrugerea documentelor clasificate s-a executat în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 585 din 13.06.2002.
Activitatea de primire şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a primirii cetăţenilor în audienţă s-a desfăşurat în conformitate cu O.M.A.I. nr. 190 din 22.04.2004 cu modificările şi completările ulterioare fiind materializată prin luarea în evidenţă a unui număr de 240 (+ 2 I.G.S.U.) petiţii şi primirea în audienţă. Comparativ cu anul 2012 numărul petiţiilor a crescut cu aproximativ 31% .
3. COOPERAREA INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ, RELAŢII INTERNAŢIONALE

RELAŢIA CU PRESA:
În relaţia cu mass-media, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş a avut o atitudine proactivă, în concordanţă cu strategia de imagine a Ministerului Afacerilor Interne şi a nevoilor de comunicare, reuşind să menţină reputaţia şi imaginea publică cu conotaţii pozitive, împreună cu Instituţia Prefectului – reprezentată de domnul prefect, Cristian Soare.
Reprezentarea publică a I.S.U. Argeş este formată mai ales conjunctural, în urma apariţiei ocazionale a unor materiale în presă generate de cazuri izolate, de interes jurnalistic (incendii spectaculoase, descarcerări, etc.) dar şi de acţiuni de prevenire şi educare în situaţii de urgenţă, exerciţii, şedinţe ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
De asemenea, unul dintre obiectivele urmărite îl constituie, reflectarea activităţii ISU la posturile locale de televiziune, cunoscut fiind impactul mult mai puternic al imaginilor asupra percepţiei opiniei publice.

RELAŢIA CU SOCIETATEA CIVILĂ:
Totodată s-a avut în vedere informarea populaţiei asupra tuturor celorlalte activităţi cu caracter public desfăşurate de către inspectorat: înscrierile pentru instituţiile de învăţământ ale M.A.I, competiţiile sportive la care a participat personalul inspectoratului, concursul tehnico-aplicativ „Prietenii Pompierilor” şi cel cu tematică de protecţie civilă „ Cu viaţa mea apăr viaţa”, concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, manifestările dedicate Zilei Protecţiei Civile sau Zilei Pompierilor din România.
Imaginea ISU a fost promovată şi prin întâlniri cu societatea civilă (mese rotunde, porţi deschise, lecţii deschise, ceremonii), în special cu elevii, unde au fost transmise măsuri specifice de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă şi au fost dezbătute diferite teme specifice.
În acest sens, au fost organizate:
– Mediatizări ale expunerilor realizate de Serviciul protecţie, pregătire şi educaţie preventivă a populaţiei, în special în cadrul instituţiilor de învăţământ;
– Săptămâna Protecţie Civile, prilej cu care au fost organizate expuneri la Centrul Cultural Piteşti în care au fost evidenţiate sursele de risc de la nivelul judeţului Argeş şi a situaţiilor de urgenţă generate de acestea, dar şi rolul Protecţie Civile în aceste situaţii;
– Ziua Porţilor Deschise cu prilejul Zilei Copilului şi a Săptămânii „Şcoala Altfel” – la care au participat şcoli şi grădiniţe din Piteşti. S-a avut în vedere cunoaşterea de către copii a subunităţilor de intervenţie, a autospecialelor din dotare şi a modului de acţiune în caz de situaţii de urgenţă.
– Vizite ale diferitelor şcoli, la cererea acestora, prilej cu care le-a fost prezentată tehnica de intervenţie şi măsuri specifice de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă;
– Ziua Pompierilor din România – activitate desfăşurată în Piaţa „Vasile Milea” din Piteşti, ce a presupus expoziţie de tehnică şi defilarea unităţii.
Comunicaţii şi tehnologia informaţiei
Rezultatele obţinute în îndeplinirea misiunilor au fost susţinute de cooperarea alte instituţii cele mai importante fiind:
– cu STS pentru operaţionalizarea dispeceratului integrat pentru situaţii de urgenţă ISU-SAJ, a trei dispecerate 112 în subunităţile de intervenţie din oraşe şi municipii.
În anul 2013, Centrul de Formare şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă a avut o bună colaborare cu S.C. REMAT S.A Piteşti, care ne-a sprijinit de fiecare dată când au avut posibilitatea cu caroserii de autoturisme pentru buna desfăşurare a orelor practice de descarcerare.
De asemenea, tot în sprijinul nostru a venit şi Fundaţia pentru SMURD prin intermediul căreia Centrul de Formare şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă a reuşit achiziţionarea unui computer şi a unui monitor, cu anexele lor, pentru buna desfăşurare a activităţilor de dactilografiere şi stocare a documentelor în format electronic.
Tot prin intermediul Fundaţiei pentru SMURD se încearcă achiziţionarea unui set de electrozi de defibrilare pentru manechin, achiziţionare care are este pe punctul de a se finaliza.

4. ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE
Unitatea nu a accesat fonduri europene în anul 2013, dar va fi beneficiarul a 2 autospeciale de lucru cu apă şi spumă de capacitate de 7000 litri, respectiv 9000 litri, autospeciale ce vor fi achiziţionate în anul 2014 de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” în cadrul, proiectului bugetat din fonduri structurale, aflat în derulare pentru „Achiziţii de echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în regiunea Sud Muntenia” – etapa a II-a, prin implicarea Consiliului Judeţean Argeş.

5. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE
5. 1. Gestionarea resurselor umane
În anul 2013, activitatea de gestionare şi evidenţă a resursei umane s-a desfăşurat astfel:
Activitatea de ocupare a posturilor vacante: s-a desfăşurat conform prevederilor legale în vigoare. În prezent statul de organizare al unităţii este încadrat în proporţie de 99,17% (95,16% la ofiţeri; 91,66% la maiştri militari; 99,74% la subofiţeri; 50% la funcţionari publici, 100% la personalul contractual).
Unitatea dispune de un colectiv de cadre care să-i permită îndeplinirea în condiţii corespunzătoare a sarcinilor şi misiunilor încredinţate, vârsta medie fiind de 35,46 ani (28,12 la ofiţeri, 39,64 la maiştrii militari, 35,18 la subofiţeri, 53 la funcţionari publici, 35,75 la personal contractual).
În anul 2013 în unitate au sosit 8 cadre şi totodată unitatea a înregistrat 12 pierderi de personal, astfel: trecuţi în rezervă la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă, mutaţi în alte structuri şi demisii;

Situaţia privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în cadrul instituţiilor militare de învăţământ se prezintă după cum urmează:
– candidaţi înscrişi pentru admiterea în instituţiile militare de învăţământ: 31, din care:
o 10 pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri;
o 21 pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti;

În urma susţinerii probelor eliminatorii şi a examenului de admitere, au fost declaraţi,,admis”
– 4 candidaţi la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti;

Îndeplinirea sarcinilor pe linia pregătirii continue a cadrelor
Obiectivul general al pregătiri continue în anul 2013 l-a constituit specializarea, aprofundarea cunoştinţelor şi perfecţionarea deprinderilor întregului personal pentru a îndeplini în condiţii optime misiunile ce revin I.G.S.U.

Pregătirea generală în domeniul armei s-a desfăşurat cu întregul efectiv, în comun, conform Planului de pregătire generală în domeniul armei întocmit la nivelul unităţii de către Biroul Resurse Umane, pe parcursul unor sesiuni de studiu lunare, în perioada februarie-noiembrie.

Pe linia educaţiei fizice:
A fost întocmit Planul anual de educaţie fizică cuprinzând toţi indicatorii precizaţi în ordinele menţionate mai sus. Au fost organizate grupele de pregătire pe criteriul grupelor de vârstă, sex şi al afecţiunilor medicale cu avizul medicului. S-a realizat evaluarea individuală la educaţie fizică (verificare, apreciere, notare, calculul mediei şi calificativului anual) şi s-au întocmit evidenţele specifice.

Pe linia activităţilor sportive:
Competiţiile organizate la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş precum şi cele de nivel internaţional, regional şi naţional la care personalul unităţii a participat, remarcându-se prin rezultate deosebite, promovând astfel imaginea unităţii şi a I.G.S.U. nu numai în ţară ci şi peste hotare, sunt prezentate mai jos:

Rezultatele/performanţele obţinute de personalul participant în acest an la concursurile şi competiţiile sportive naţionale sunt prezentate în tabelul următor:
Nr.
Crt. Gradul, numele şi prenumele Denumirea competiţiei Disciplina
sportivă Proba Categoria Locul
ocupat

1. Plt. Tistuleasa Mihai Jocurile Mondiale ale Poliţiştilor
şi Pompierilor Judo Shiai –
Individual 73 kg I
2. Plt. Sorică Dragoş Jocurile Mondiale ale Poliţiştilor
şi Pompierilor Judo Shiai –
Individual 81 kg II
3. Plt. Tistuleasa Mihai Etapă finală a M.A.I. Judo Shiai –
Individual 73 kg
până la 35 ani III
individual
73 kg II
cu echipa
4. Plt. Sorică Dragoş Etapă finală a M.A.I. Judo Shiai –
Individual 73 kg
până la 35 ani I
individual
„full-contact” 73 kg II
cu echipa
5. Plt. Oprescu Vlad Etapă finală a M.A.I. Judo Shiai –
Individual 100 kg
până la 35 ani I
individual
100 kg II
cu echipa
6. Plt.maj. Marin Florian Etapă finală a M.A.I. Karate-Do Kumite 75 kg III
cu echipa
7. Plt.maj. Neacşu Daniel Etapă finală a M.A.I. Unifight Light 75 kg II
individual
Full-contact II
individual
III
cu echipa
8. Plt. Oprescu Vlad Etapă finală a M.A.I. Unifight Light + 95 kg I
individual
9. Sg.maj. Cristescu Cătătlin Etapă finală a M.A.I Atletism Aruncarea
greutăţii pâna la 35 ani II
individual
I
cu echipa
10. Plt.maj. Zoican Daniel Etapă finală a M.A.I Cros 4000 m peste 36 ani I
cu echipa
11. Sg.maj. Cristescu Cătătlin Etapă finală a A.S.P.R. Atletism Aruncarea
greutăţii pâna la 35 ani III
individual
12. Plt.maj. Zoican Daniel Etapă finală a A.S.P.R. Cros 4000 m peste 36 ani II
individual

Fondurile alocate pentru această perioadă activităţilor de educaţie fizică şi sport au fost asigurate de Asociaţia Sportivă a Pompierilor din România – sucursala Argeş.
5. 2. Utilizarea resurselor financiare
În perioada 01.01-31.12.2013 activitatea financiar-contabilă a fost caracterizată de adaptarea continuă a acesteia la modificările legislative, la diversitatea şi complexitatea problemelor care trebuiau rezolvate, resursele financiare fiind puse la dispoziţie de către ordonatorul secundar, de regulă în limita solicitărilor, în funcţie de indicatorii aprobaţi.

Comparativ cu anul 2012, creditele bugetare aprobate pentru anul 2013 se prezintă astfel:
– LEI-
CLASIFICAŢIA BUGETARĂ 2012 2013
TOTAL CAP.61.01.05 35.863.500 40.124.400
TITLUL I,,Cheltuieli de personal’’ 34.460.400 39.090.100
TITLUL II,,Bunuri şi servicii’’ 1.403.100 1.034.300

Execuţia bugetului de cheltuieli din credite bugetare pentru perioada 01 – 31.12.2013 este de 100%.
Fondurile au fost direcţionate în special pentru achitarea drepturilor de personal aferente numărului maxim de indicatori aflaţi în finanţare in prezent, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor minime de întreţinere şi funcţionare.
În perioada analizată, unitatea a fost verificată de Biroul 1 Audit Public Intern Craiova din cadrul Direcţiei Publice Audit Intern a Ministerului Afacerilor Interne.
În urma controlului executat nu s-au constatat nereguli, concluziile rezultate reliefează faptul că la nivelul I.S.U. Argeş, sistemul contabil este fiabil şi este în măsură să asigure respectarea principiilor contabilităţii şi să reflecte o imagine reală a patrimoniului în documentele contabile de sinteză.

Privind asigurarea cu piese de schimb, materiale de întreţinere şi carburanţi – lubrifianţi au fost achiziţionate:
– piese auto în valoare de 34.210 lei;
– carburanţi auto – 358.271 lei şi lubrifianţi în valoare de 4.031 lei;
– carburanţi auto din fondurile Consiliului Judeţean Argeş: 20.000 lei;
– carburanţi auto prin sponsorizarea făcută de I.P.A. Regiunea 2 Argeş: – 8.500 lei;
– reparatiile autovehiculelor executate in afara unităţii au costat 14.000 lei,
– servicii ITP- 7.694 lei, asigurări RCA – 20.776 lei, asigurările Casco pentru 11 ambulanţe SMURD din dotarea unităţii, fiind asigurate si achitate de către U.P.U. de pe lângă Spitalul Judeţean Argeş;

Achiziţiile de bunuri şi servicii, s-au desfăşurat conform programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2013, caracterizându-se printr-o atentă şi judicioasă folosire a resurselor disponibile.
I.S.U. Argeş prin compartimentul intern specializat de Achiziţii publice a realizat in anul 2011 un procent de 94,72%, din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate, în anul 2012 un procent de 92,47%, iar în anul 2013 un procent de aproximativ 89%.

5. 3. Asigurarea resurselor logistice

În cadrul Serviciului Logistic au fost realizate:
– s-au urmărit încadrarea lunară în normele de carburanţi şi motokilometrii a tehnicii de transport şi de intervenţie din dotare;
– pe linie de respectare a prevederilor legale privind asigurarea autovehivulelor în trafic, toate autovehiculele de transport şi de intervenţie au poliţă de asigurare RCA, precum şi asigurări CASCO pentru autoambulanţele SMURD cu sprijinul U.P.U. de pe lângă Spitalul Judeţean Argeş;
– în conformitate cu prevederile art.111 din O.m.i.r.a. nr.599/2008 privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor M.A.I., s-au executat inspecţiile tehnice periodice la toate vehiculele unităţii;
– în luna decembrie Politia Rutieră Argeş a efectuat verificarea anuală a conducătorilor auto privind cunoasterea regulilor de circulatie pe drumurile publice, iar în luna ianuarie s-a efectuat verificarea psihologică anuală a conducătorilor auto prin reprezentanţi din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne;
– din punct de vedere al dotării, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Argeş, ca utilizator final, a primit în anul 2013 în luna decembrie de la Ministerul Afacerilor Interne un autoturism Dacia Duster şi două autoturisme Dacia Logan achiziţionate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2013, program pentru care unitatea noastră a predat operatorilor economici autorizaţi,3 autoturisme scoase din funcţiune pentru care a fost aprobată casarea;

Asigurarea tehnică de autovehicule pentru transport şi mijloace tehnice şi materiale de prevenire şi stingere a incendiilor în anul 2013 a fost organizată şi planificată în scopul menţinerii acestora în stare de operativitate, pentru îndeplinirea misiunilor la care sunt utilizate.
Activităţile au fost bine organizate şi conduse în condiţiile în care gradul de înzestrare cu autovehicule, mijloace de transport navale şi motoutilaje, raportat la necesar, este de 50.6%(127 existente din 251 necesare), şi se prezintă astfel:
– la mijloace de transport auto – 40% (Existent 24 / Necesar 60)
– la tehnica pentru prevenirea şi stingerea incendiilor – 70.2% (Existent 59 / Necesar 84)
– la tehnică pentru diagnosticare, investigare şi tratamente medicale – 54.54% (Existent 12 / Necesar 22)
– la tehnică de geniu, mine, explozivi şi mijloace tehnice specifice – 84.37% (Existent 27 / Necesar 32)
– la tehnică de protecţie NBC – 50% (Existent 1 / Necesar 2)
– la tehnică şi mijloace comunicaţii şi înştiinţare alarmare – 66.66% (Existent 2 / Necesar 3)
Situaţia autovehiculelor şi motoutilajelor în funcţie de vechimea în exploatare la data de 31.12.2013 se prezintă astfel:
– sub 5 ani în număr de 20, toate în stare de funcţionare (15,70%);
– între 5- 10 ani în număr de 44, toate în stare de funcţionare (34.60%);
– peste 10 ani în număr de 63 (49.70%)

Principalele greutăţi întâmpinate pe linia asigurării logistice a activităţii:
– imposibilitatea achiziţionării de tehnică de calcul pentru dotarea inspectoratului conform tabelei de înzestrare fapt ce conduce la congestionarea activităţii;
– lipsa fondurilor pentru achiziţionarea de mijloace de radiocomunicaţii digitale (staţii radio portabile, fix, mobile) care să asigure o dotare conform necesităţilor;
– fondurile insuficiente alocate pentru achiziţionarea de materiale, piese de schimb şi consumabile ceea ce conduce la eforturi susţinute pentru asigurarea funcţionării în condiţii corespunzătoare a tehnicii având în vedere progresia volumului de documente întocmite şi informaţii procesate.
– lipsa carburantului în anumite perioade a restrâns capacitatea de deplasare la subunităţi în vederea efectuării operaţiunilor de verificare şi întreţinere a sistemelor intervenindu-se doar în situaţia defectării echipamentelor.
5. 4. Prevenirea şi combaterea corupţiei
Semestrial, s-au făcut instruiri cu privire la combaterea corupţiei, în conformitate cu registrul de riscuri şi cu planul anual de prevenire şi combatere a corupţiei la nivelul Inspectoratului şi totodată s-a analizat şi s-a propus minimalizarea anumitor riscuri de corupţie.
În vederea realizării activităţilor presupuse de managementul riscurilor de corupţie, şefii structurilor MAI dispun constituirea de Grupuri de lucru pentru prevenirea corupţiei, denumite în continuare Grupuri. Personalul specializat din cadrul DGA participă la activitatea Grupurilor, asigurând instruirea şi îndrumarea de specialitate.

6. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII
În ceea ce priveşte comunicarea internă, se urmăreşte ca fiecare dintre cadrele inspectoratului să cunoască activităţile desfăşurate, indiferent dacă este implicat direct sau nu.
În acest sens, cadrele sunt informate în cadrul şedinţelor şi activităţilor de pregătire continuă, şi pot consulta, în cadrul Compartimentului Informare şi Relaţii Publice, dosarul cu arhiva „Revista presei” unde sunt monitorizate zilnic articole referitoare la instituţia noastră.
De asemenea, cadrele inspectoratului au participat în mai multe rânduri la emisiuni televizate şi nu numai.
S-a urmărit informarea corectă şi oportună atât a publicului intern, cât şi a celui extern prin actualizarea permanentă a paginii de Internet a inspectoratului (www.isuarges.ro). Prin intermediul site-ului au fost diseminate următoarele informaţii: buletinele informative, comunicatele de presă, precum şi informaţiile de interes public conform legii 544 din 2001.
Activităţile din cadrul compartimentului Informare şi Relaţii Publice au urmărit astfel asigurarea unui cadru comunicaţional – transparent, deschis, coerent, corect, credibil şi eficient– pentru consolidarea încrederii populaţiei în ISUJ în special, în MAI în general, care să conducă la o percepţie publică realistă asupra activităţii acestei instituţii şi a structurilor sale componente în serviciul comunităţii şi al cetăţeanului. În scopul informării populaţiei cu privire la activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, cunoaşterii şi aplicării regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a consecinţelor negative ale nerespectării acestora, au fost transmise, zilnic materiale de presă către mass-media locală.
În anul 2013, Compartimentul Informare şi Relaţii Publice a întocmit şi dat spre publicare un număr de 284 buletine şi ştiri de presă şi 40 de comunicate.
S-au înregistrat şi aprobat un număr de 27 cereri de acreditare pentru anul 2013, din partea jurnaliştilor din presa locală şi naţională.
De asemenea, s-a asigurat întocmirea şi transmiterea unor articole către „Pompierii Români” şi revista „Pentru Patrie”.

Au fost organizate 5 conferinţe şi briefinguri de presă (28 februarie – Ziua Protecţiei Civile din România bilanţul pe anul 2012, Săptămâna „Şcoala Altfel” şi Ziua Internaţională a Copilului).
Au fost difuzate către presă mesaje, măsuri de prevenire dar şi moduri de comportare în diferite situaţii de urgenţă, au fost evidenţiate activităţile desfăşurate de către structurile de intervenţie, activităţile personalului Inspecţiei de Prevenire precum şi al Protecţiei Civile. De asemenea, au fost mediatizate performanţele şi meritele cadrelor care s-au remarcat în activitatea profesională, sportivă sau culturală.
În anul 2013, s-au înregistrat, în medie, aproximativ 13 referiri pe zi la adresa Inspectoratului, comparativ cu anul 2012, când au fost semnalate aproximativ 5 referiri zilnice.
În presa scrisă locală au fost identificate în 2013 – 2120 referiri, comparativ cu 2012, când au fost doar 730, înregistrându-se astfel o creştere cu 64%;
În ceea ce priveşte polaritatea trimiterilor, în 2013 s-au înregistrat aproximativ 393 trimiteri pozitive, cu 233 mai multe decât în anul 2012, dar şi trimiteri defavorabile în lunile februarie şi noiembrie.
Cel mai important canal de difuzare a informaţiilor despre inspectorat a fost presa scrisă cu un procent de 43, 85% din totalul referirilor.
În domeniul apariţiilor la posturile locale TV au fost evidenţiate atât activităţile desfăşurate de către structurile de intervenţie, dar şi activităţile personalului Inspecţiei de Prevenire. Însă, ponderea cea mai mare a apariţiilor TV o au acţiunile de intervenţie, spre deosebire de cele de prevenire. În anul 2013 au existat 1618 apariţii TV, din care 316 favorabile şi 1302 neutre.
Este evident faptul că au crescut numărul apariţiilor reprezentanţilor ISU Argeş, atât la jurnalele de ştiri, cât şi la emisiunile posturilor locale de televiziune. Vorbim de o creştere de 50% a apariţiilor TV, important fiind faptul că reprezentanţii posturilor de televiziune au început să acorde o importanţă mai mare acţiunilor şi informaţiilor preventive.
La posturile de radio, numărul apariţiilor a fost de 1096, din care 266 favorabile.
Totuşi, se poate concluziona că imaginea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş, reflectată în presa locală, continuă să-şi menţină caracterul predominant obiectiv, aspect fundamentat şi de ponderea, de peste 79% din totalul materialelor cuantificate, a referirilor nepolarizate.
Această analiză a imaginii inspectoratului s-a efectuat pe baza evaluării datelor obţinute prin monitorizarea zilnică a presei locale, acreditată la ISU şi întocmirii zilnice a revistei presei: 5 cotidiane, 8 săptămânale 12 televiziuni şi 3 radiouri.

Asigurarea gestionării informaţiilor de interes public conform Legii 544/2001
Din partea mass-media au fost solicitate, aproape zilnic informaţii privind intervenţiile şi activitatea inspectoratului, iar pentru cele care au necesitat o documentare, s-a cerut sprijinul compartimentelor vizate.
Respectându-se prevederile legii 544/2001, s-a asigurat accesul la informaţiile de interes public, oferindu-se răspuns la 7 solicitări scrise.
În principiu, se urmăreşte menţinerea şi consolidarea relaţiilor de comunicare şi cooperare cu mass-media, transmiţându-se permanent informaţii de interes public pentru promovarea imaginii instituţiei, dar şi pentru menţinerea transparenţei acesteia.
Pentru eficientizarea acţiunilor privind accesul la informaţiile de interes public am avut permanent în atenţie completarea paginii de internet a inspectoratului cu toate informaţiile necesare.
7. OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI 2014
Pornind de la premisa că un cetăţean bine informat asupra misiunilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş este un câştig nu numai pentru sine, dar şi pentru comunitate, este necesar să îmbunătăţim cadrul informaţional creat, prin care să asigurăm transparenţa totală a modului de gestionare a situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului nostru, precum şi prevenirea acestora.
Principalele obiective propuse pentru îmbunătăţirea activităţii la nivelul inspectoratului:
– Consolidarea susţinerii publice şi a încrederii în ISU;
– Popularizarea activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi a efectelor acestora în vederea creşterii gradului de siguranţă al cetăţeanului;
– Punerea la dispoziţia mijloacelor de informare în masă, a diferitelor instituţii, organizaţii sau a cetăţenilor, în mod oportun şi complet, a informaţiilor de interes public solicitate, în măsura în care acestea nu intră sub incidenţa legilor şi reglementărilor în vigoare la protecţia informaţiilor şi a secretului de stat;
– Instruirea pompierilor care participă la intervenţii în scopul promovării acţiunilor întreprinse la faţa locului;
– Perfecţionarea comunicării interne;
– Valorizarea imaginii pompierului în contact direct cu populaţia.
– perfecţionarea pregătirii şi responsabilizării factorilor de decizie de la nivel judeţean/local care au atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă la dezastre;
– ridicarea nivelului de pregătire a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă;
– executarea controalelor cu maximă exigenţă în toate localităţile, instituţiile şi la operatorii economici planificaţi şi a celor care vor fi planificaţi, funcţie de situaţia operativă;
– promovarea prin toate mijloacele a activităţii de voluntariat;
– sensibilizarea factorilor responsabili din administraţia publică locală în vederea identificării şi alocării fondurilor necesare dotării serviciilor voluntare;
– dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor elevilor şi studenţilor de a se proteja în situaţii de urgenţă;
– continuarea acţiunilor privind îmbunătăţirea dotării cu echipamente de înştiinţare – alarmare;
– creşterea numărului de controale la obiectivele de investiţii avizate din punct de vedere al securităţii la incendiu şi nu au fost puse în funcţiune;
– organizarea unei întâlniri de lucru pe teme legislative cu responsabilii de emiterea certificatelor de urbanism de la localităţi;
– organizarea unei întâlniri de lucru pe teme legislative cu membrii Ordinului Arhitecţilor din România – filiala Argeş;
– din punct de vedere logistic unitatea va acţiona permanent pentru menţinerea în stare de operativitate a structurilor de intervenţie concomitent cu modernizarea tehnicii, utilajelor de intervenţie şi a spaţiilor în care unitatea îşi desfăşoară activitatea.

În vederea îmbunătăţirii activităţii în anul 2014, ISU Argeş îşi va dirija eforturile în gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă pentru creşterea siguranţei cetăţenilor printr-o abordare cuprinzătoare a managementului urgenţelor, acţionând pentru a deveni o structură modernă, flexibilă, transparentă, eficientă, coerentă, profesionistă, care să facă faţă provocărilor actuale şi viitoare cu putere, pricepere şi devotament, totul pentru înfăptuirea viziunii „O NAŢIUNE PREGĂTITĂ”.

În ciuda constrângerilor materiale şi financiare întâmpinate pe parcursul anului, unitatea a depus şi va depune eforturi majore pentru îndeplinirea atribuţiilor legale la un standard ridicat, dar suntem conştienţi că, fără sprijinul permanent al domnului Prefect Cristian Soare şi Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, domnul Constantin Nicolescu, al celorlalte unităţi din M.A.I. în plan local, unităţilor şi structurilor M.Ap.N., serviciilor deconcentrate şi descentralizate, instituţiilor şi operatorilor economici, fără sprijinul autorităţilor locale şi al populaţiei, nu reuşeam să ne îndeplinim misiunea de bază şi anume, aceea de a face viaţa mai sigură populaţiei judeţului Argeş.

Tuturor acestora vă adresez sincere mulţumiri şi vă asigurăm de aceeaşi deschidere şi disponibilitate în continuare!

Foto : Mihai Neacsu

Despre Administrator

Citeşte şi ...

controale ISU

25 de controale și sancțiuni în cuantum de 302.500 lei, aplicate de inspectorii de prevenire argeșeni

În intervalul 12 – 18 februarie 2024, inspectorii de prevenire argeșeni au desfășurat, în județul ...

Lasă un răspuns

Please add a post. Powered by Announcement Bar