Acasă / SOCIAL / Dezbaterea publică privind strategia de dezvoltare a județului Argeș, pentru perioada 2014 – 2020

Dezbaterea publică privind strategia de dezvoltare a județului Argeș, pentru perioada 2014 – 2020

Joi, 14 noiembrie, la Sala mare a Consiliului Județean Argeș a avut loc o dezbatere publică privind strategia de dezvoltare a județului Argeș, pentru perioada 2014 – 2020. La evenimentul mediat de președintele Consiliului Județean Argeș, Constantin Nicolescu, au participat prefectul Cristian Soare, primarii municipiilor, orașelor și comunelor din județul Argeș, reprezentanții instituțiilor deconcentrate, ai mediului de afaceri, parlamentari de Argeș și reprezentanți ai societății civile, fiind abordate identificarea oportunităților de dezvoltare a județului Argeș, pentru perioada 2014 – 2020, obiectivele strategice și procesul de descentralizare.
Președintele Consiliului Județean Argeș, Constantin Nicolescu, a punctat rolul descentralizării în contextul dezvoltării regionale, avantajele acestui proces, precum și instituțiile care urmează a fi descentralizate.
Florian Pena, administratorul public al județului Argeș, a prezentat ”Strategia de dezvoltare teritorială integrată a Județului Argeș”, fiind evidențiată strategia europeană ”Europa 2020”, cu principalele obiective cuprinse, precum și măsurile și acțiunile ce urmează a fi întreprinse la nivelul Județului Argeș, astfel încât fiecare dintre aceste obiective să fie îndeplinite.
În vederea creșterii ratei de ocupare a forței de muncă, pentru populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, la cel puțin 70%, au fost identificate trei direcții de dezvoltare: turism, agricultură și industrie.
În domeniul industriei, în cadrul strategiei de dezvoltare a județului, propunerile au constat în înfiinţarea unui centru de formare şi consultanţă pentru IMM-uri, investiţiile în construcţii, instalaţii şi tehnologii moderne; dezvoltarea producţiei de ansamble şi subansamble pentru industria auto; stimularea antreprenoriatului în rândul tinerilor; extinderea activităţilor economice în mediul rural (serviciile şi mica industrie).
În domeniul agriculturii, au fost evidențiate dezvoltarea serviciilor de colectare şi transport a produselor agricole în vederea prelucrării şi comercializării; înfiinţarea centrelor de depozitare, prelucrare şi procesare a produselor agricole; înfiinţarea unei burse de mărfuri agricole; înfiinţarea/dezvoltarea microfermelor de creştere a ovinelor, bovinelor, porcinelor, puilor de carne etc; refacerea bazinului pomicol Argeş; dezvoltarea, extinderea instalaţiilor de irigaţii.
De asemenea, Dorin Sumedrea, director științific la Institutul de Cercetare Pomicolă Mărăcineni, a expus măsurile de relansare a sectorului pomicol din județul Argeș, iar Gheorghe Iliescu, directorul Agenției de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Argeş, a prezentat noul program PNDR, cu o valoare de 7,1 miliarde euro, care va cuprinde 13 măsuri de finanțare.
Un obiectiv important prezentat în cadrul dezbaterii l-a reprezentat Parcul industrial, tehnologic și științific din Mioveni, prin care se dorește dezvoltarea urbanistică durabilă a zonei de sud-vest a oraşului Mioveni prin crearea unei platforme industriale în zona Bemo, crearea a peste 2000 de locuri de muncă, dezvoltarea mediului de afaceri, precum și atragerea de investitori străini în zonă şi amplificarea relaţiilor economice între companiile locale şi cele străine.
În domeniul turismului, măsurile cuprind demersuri pentru înfiinţarea staţiunii Vidraru, înfiinţarea staţiunii Iezer Portăreasa, înfiinţarea staţiunii Leaota, precum și reabilitarea, modernizarea şi realizarea infrastructurii rutiere de acces la staţiunile turistice, realizarea reţelelor de utilităţi publice (apă, canalizare, energie electrică).
Pe lista de priorități pentru perioada 2014 – 2020, educația ocupă un loc foarte important, prin asigurarea accesului la educaţia de bază pentru toţi copiii, tinerii şi adulţii, prin programe actualizate şi adaptate grupurilor ţintă, creşterea gradului de cuprindere a copiilor şi tinerilor romi în toate nivelurile de învăţământ, dotarea şcolilor cu mijloace moderne de învăţămant, cu reţele de informare şi comunicare, dotarea corespunzătoare a bibliotecilor şcolare și dezvoltarea de programe care să vizeze combaterea şi prevenirea abandonului şcolar (tip After-school) și încurajarea parteneriatului dintre mediul academic, autorităţi publice şi mediul de afaceri în vederea realizării stagiilor de practică.
În domeniul asistenței sociale și al sănătății, sunt vizate dezvoltarea de servicii sociale comunitare, focalizarea ajutoarelor sociale pe familiile cele mai sărace, facilitarea accesului grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, iniţierea unor programe de calificare/recalificare, respectiv creșterea calității actului medical și accesibilității populației la servicii medicale și creșterea capacității administrative a sistemului de sănătate județean.

Propuneri privind infrastructura de transport :
• Reabilitare/modernizare drumuri județene și de interes local
• Înfiinţare trasee tematice (în legătură cu activitatea de turism)
• Menținerea circulației pe tot parcursul anului DN 7C – Transfăgărășan;
• Lucrări de pietruire/asfaltare/refacere trotuare/execuție/consolidare poduri;
• Construcția centurii NV Pitești;
• Modernizare terminal intermodal Pitești – Bradul de Sus;
• Finalizarea liniei CF Pitești – Râmnicu Vâlcea/îmbunătățirea infrastructurii din transportul feroviar;
• Înființarea unei linii de transport în comun ecologică Pitești – Mioveni;
• Dezvoltarea infrastructurii rutiere (pasaje, parcaje subterane și supraterane);
• Modernizare aerodrom Geamăna.

Propuneri privind infrastructura edilitară:
• Reabilitare/extindere școli, grădinițe în zona rurală;
• Construcție/reabilitare baze sportive/ terenuri de sport/ bazine de înot;
• Construcție campusuri școlare (Curtea de Argeș, Rucăr, Costești, Pitești, Mărăcineni);
• Construcția de noi locuințe pentru tineri (Pitești, Ștefănești, Curtea de Argeș, Câmpulung)/centre rezidențiale pentru adulți și vârstnici (Mioveni);
• Reabilitare/modernizare cămine culturale/clădiri cu destinație de teatru/sală polivalentă;
• Modernizare dispensare medicale/spitale județene/ambulatorii;
• Extinderea /modernizarea clădirilor aflate în exploatarea inspectoratelor județene pentru situații de urgență, dotarea acestora cu noi echipamente de intervenție etc.

 

Despre Administrator

Citeşte şi ...

Fernando Mihalache

Program argentinian și spaniol, la Filarmonica Pitești

Filarmonica Pitești organizează joi, 22 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul simfonic ...

Lasă un răspuns

Please add a post. Powered by Announcement Bar